Beynel Haremeyn Meydanı Hz.Zehra’nın (O'na selâm olsun) Şahadeti konulu tiyatro gösterimine ev sahipliği yaptı

Oyunun bir perdesi
Hz.Zehrâ Betûl’un (Allah'ın selâmı üzerine olsun) -bir rivayete göre- şahadeti hatırası ve Fatımî Hüzünler Mevsimi’ne giriş münasebeti ile Beynel Haremeyn Meydanı’nda tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri arasında bulunan Beynel Haremeyn Meydanı’ndaki oyun, basit imkanlarına rağmen duygusal açıdan seyirciyi çok etkiledi ve büyük bir etkileşim yaratmayı başardı. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) canpâresi ve Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatındaki bazı çok önemli aşamalara ışık tutan tiyatro oyunu; Hz. Fatıma Zehran’nın Babası’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadeti sonrası maruz kaldığı zulümleri ve tahammül ettiği eziyetleri tekrar zihinlerde canlandırdı. Süresinin kısalığına rağmen derin acısı hala günümüze kadar tüm tazeliğini koruyan ve İslam ümmetinin yüreğini dağlayan musibetleri hatırlayan seyirciler gözyaşlarını tutamadı.

Hz. Zehrâ’nın oğlu Hz. Huseyn ile Kardeşi Hz.Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları arasında oynanan tiyatro oyunu; Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) birçok yönüne ve mubarek hayatındaki birçok noktanın üzerinde durdu. Musennâ eyaletine bağlı Rumeyse şehrinin oyuncuları tarafından oynanan oyun tam not aldı.

Beynel Haremeyn’i Koruma Bölümü de tiyatro ekibinin oyunu sergileyebilmesi için gereken her türlü çalışmayı gerçekleştirip bu doğrultuda ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri temin etti.

Eyyâm-ı Fatımiyye ya da Fatımî Hüzünler Mevsimi

Bilindiği üzere her sene bu günlerde Sıddîyka-ı Şehîde Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet günleri olarak nitelenir. Sıddîyka-ı Kubra Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet hatırası günlerinin farklılığı; şahadeti faciasının ne zaman gerçekleştiğini belirten rivayetlerin farklı tarihlere işaret etmesi sebebiyledir. Bu tarihler içerisinde en meşhur olanı üç tarihtir. Bu tarihler de Fatımî Hüzünler Mevsimi ya da “Eyyâm-ı Fatimiyye / Fatımî günler” olarak bilinir.

Bunlar da sırasıyla şöyledir:

İlk görüş: 8 Rebiulâhir. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra kırk gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. Birinci Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

İkinci görüş: 13 Cemaziyelevvel. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra yetmiş beş gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. İkinci Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

Üçüncü görüş: 3 Cemaziyelâhir. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra doksan beş gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. Üçüncü Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

Burdan yola çıkarak bu münasebetlere Fatımî günler ya da Fatımî Hüzünler Mevsimi denir. Muhtemelen tıpkı Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kabrinin yeri konusunda bir ihtilaf olduğu gibi bu münasebetlerdeki farklılık konusunda da özel bir maslahat vardır. Fatımî günlerin farklılığının bereketlerinden bazıları şunlardır: Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sevenleri iki ay ya da daha uzun bir süre boyunca; mescitlerde, evlerde, Huseyniyelerde (Huseynî dergâhlarda) ve İslamî merkezlerde on binlerce matem meclisi düzenlerler. O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet günlerinde sevabını hediye etmek üzere çok cömert sofralar kurup yemek verirler. Hatipler bu günlerde minbere çıkıp Hz. Fatıma Zehra Efendimiz’den (Allah'ın selâmı üzerine olsun), faziletlerle ve müşerref menkıbelerle dolu hayatından bahsederler. Hatipler konuşmalarının sonunda da Hz. Fatıma Zehra’nın, Babası’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadeti sonrasında başına gelen musibeleri yâd edip yaşanan faciaların ve Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) İslam davasının bekâsı için verdiği pek mukaddes mücadelenin hatırasını diri tutarlar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: