Mukaddes Türbe’den ülke çapında bir ilk: Fırat suyuna alternatif sular projesi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü, Kerbelâ Eyaleti Kuyular Dairesi işbirliği ile gerçekleştirdiği Fırat Suyuna Alternatif Sular Projesinin ilk aşamasını tamamladı. Irak’ta ilk defa gerçekleştirilen ve 50 Artezyen Su Kuyusu açılışını öngören projenin ilk aşaması kapsamında 10 adet artezyen su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Bilindiği üzere Dünyanın genelinde de özel olarak Irak’ta da su kaynaklarının azlığı sorunu yaşanıyor. Ülkenin en büyük su kaynağı kaynaklarından olan Fırat ile Dicle nehirlerindeki su oranlarındaki azalmanın yaşattığı sıkıntılar sebebiyle bunlara alternatif su kaynakları arayışına girilmişti. Fırat suyuna alternatif sular projesi de işte bu noktadan doğdu. Ortaya çıkan bu su ihtiyacını kuyu suyu ile karşılamayı öngören proje Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından kabul görmüş ve Kerbelâ Eyaleti Sular İdaresi işbirliği ile uygulanmasına başlanmıştı.

Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ Uluslararası El-Kefîl Ağı’na proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeraltı sularının Allah-u Teâlâ’nın halklara hizmet etmek için yeraltına yerleştirdiği depolar sayıldığını ve projenin de bu Allah vergisi yeraltı kaynaklarına güvenme düşüncesinden ortaya çıktığını belirten Saiğ; söz konusu projenin özel bazda Kerbelâ’da ve genel bazda da Irak’ta gerçekleştirilen önemli projelerden biri sayıldığını ifade etti. Projenin Kerbelâ şehrine ve Irak’ın güney eyaletlerine zirai bölgeler ve meyve bahçeleri sağlayacağını belirten Saiğ; “Nehirlerin kuruması durumunda da üçüncü bir alternatif kanal oluşturacaktır. Çünkü bu stratejik bir gömüdür ve Allah-u Teâlâ’nın beşeriyetin ideal bir şekilde değerlendirmesi için hizmetlerine sunduğu altyapının (bir parçası) sayılmaktadır” dedi.

Proje kapsamındaki kuyuların kazı çalışmalarında modern teknolojilerden yararlandıklarını, başarılı ve müjdeleyici sonuçlar elde ettiklerini belirten Saiğ; projenin sadece kuyu kazmakla kısıtlı kalmadığını, su arıtmaya yönelik dev bir istasyon inşa edileceğini ve bunlara ek olarak da projenin ilk aşaması olan 50 kuyudan gelen suyu işletecek dev bir istasyon daha inşa edileceğini söyledi. Saiğ’in belirttiğine göre bu kuyular binlerce dönüm arazi üzerine kurulacak olup her birinin derinliği 200m ve aralarındaki mesafe de 500’er m olacak.

Kuyuların her saniye bir metreküp su ile besleme yapmasının planlandığını belirten Saiğ; “ İnşa’Allah eyaletin (Kerbelâ’nın) su ihtiacını kapatacak seviyeye varan bir besleme sağlayıncaya dek projeyi genişleteceğiz” dedi.

Saiğ ayrıca Proje kapsamında suları sürekli laboratuar analizinden geçirip denetleyecek bakım istasyonlarının ve acil bir durum yaşanması halindeki suyu şehirdeki ana istasyona taşıyacak su pompalama istasyonlarının da inşa edileceğini bildirdi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: