Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Sağ Eli Makamı

Maktel erbâbı (Hz. İmam Huseyn’in - Allah'ın selâmı üzerine olsun – katledilişinin uzun hikayesini nakledenler) şöyle anlatıyor: Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kırbasını (su kabını) suyla doldurduktan sonra atına bindi ve Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kampına doğru atını mahmuzladı. Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dönüş yolunda iken Hakîm bin Tufeyl ve Yezîd b. Rakkâd (Allah'ın lâneti ikisinin de üzerine olsun) bir hurma ağacının arkasında pusuya yattı. Hz.Abbas (O'na selâm olsun) onların bulunduğu yeri geçtiğinde Yezîd b. Rakkâd arkadan saldırıp sağ eline kılıcını indirip onu kopardı. İşte bu yazının konusu olan makam da bu kolun koptuğu yere dikilmiştir. Sağ el daha sonra mubarek beden ile birlikte defn edildi. Ancak hak dava uğruna feda edildikleri yer ölümsüzleşti ve oraya bir makam inşa edildi.

Sağ El Makamı Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin kuzeydoğusunda Bâb-ı Bağdat Mahallesi’nde; Bâb-ı Bağdat ile Bâb-ı Hân Mahallelerinin kesiştiği yerde yer almaktadır. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın yakınlarındaki “Nafiz zukâk” (sokağının) içerisinde bulunan bu makamın iki köşesi sokağın sol tarafında yer almaktadır. Üç penceresi bulunan bu makamın dış cephesi Kerbelâ Fayansı ile kaplanmış ve üzerinde şu Kur’ân-i Kerîm ayet-i şerîfesi yazılıdır: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile. “Allah, mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.” (Nisa 95)

Öteki taraftan ise bir pencere yer almaktadır. Bu pencerenin iki küçük bakır kapısı vardır. Kapıların üzerinde şu şiir beyitleri yazılıdır:

İşte pâk makamın sahibi, yüceliğin Abbas’ı

Taf (Kerbelâ) gününde tanınmıştır O’nun sağ eli(nin mahiyeti)

Pencerenin sağ aralığının altına makamın yapılış tarihi olan 1974 (H.1394) senesi yazılmıştır. Sol kapısına ise “Cafer Davud Sebbâk tarafından yaptırılmıştır” yazılıdır. Pencerenin üstünde ise Kerbelâ Fayansı’ndan yapılmış bir levha yer almakta olup üzerine Hz. Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) koparılan elini temsilen hurma ağaçlarının arasında koparılmış bir el resmedilmiştir. Üzerinde de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) şu sözleri yazılıdır:

“Vallahî sağ kolumu koparsanız da
Sonsuza dek savunacağım dinimi
ve yakîn (üzere olan) dosdoğru İmamımı
Pâk Emîn Peygamber’in evladını “

Aynı şekilde pencerenin üst kısmında iki el resmedilmiş ve sağ tarafına “Bu makam…”, sol tarafına da “…Hz.Abbas’ın elinindir” yazılmıştır. Bu yazının üzerinde de Kerbelâ Fayansının üzerine yazılmış bir kitabe yer almaktadır. Bu kitabede de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Fırat nehrine ulaşıp ciğerini alev alev yakan kavurucu susuzluğuna rağmen su içmeyi reddettiğinde söylediği beyitler yazılıdır. Şöyle buyurmuştu:

Ey nefs, Huseyn’den sonra mı? Yatışasın!
O’ndan sonra (sağ kalacaksan) hiç olmayasın!
İşte Huseyn ölüme gitmektedir;
Sen nehrin şu soğuk (suyunu) mu içeceksin?!
Tallahi bu dinimin işi değildir!

Hz. Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek sağ ve sol ellerine has bu makamların inşa ediliş sebeplerine kısaca değinmek gerekirse şöyle söyleyelim. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Türbesi’ni ziyaret eden ziyaretçinin gözlerini alan bu iki ihtişamlı makâm; hak dinin ihyası uğruna yapılan fedakârlığı ölümsüzleştirmek amacıyla ilahi davayı müdafaa ederken koparıldıkları yerlere inşa edilmişlerdir. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) dostları; İslam davasının yaşatılması uğruna yapılan o büyük fedakârlığı yaşatan o makamlarda, makamın sahibinin Allah katındaki bereketleri vesilesiyle Allah-u Teâlâ’dan dileklerini dilerler. Burada tarihin en acı faciasının hatıraları zihinlerde tazelenir; Kerbelâ’nın susuzlarına su getiren fedakâr kahraman Hz.Ebulfazl Abbas’ı (O'na selâm olsun) ve yürekleri alev alev yakan musibeti yâd edilir…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: