پس از ناتوانی حکومت محلی در جمع آوری زباله های شهر کربلا، قسمت بین الحرمین برنامه گسترده ای برای نظافت شهر به مرحله اجرا گذارده است.

قسمت بین الحرمین وابسته به حرمین مطهر حسینی وعباسی برنامه گسترده ای برای نظافت شهر مقدس کربلا به مرحله اجرا گذارد.

این اقدام قسمت بین الحرمین پس از آن صورت گرفت که شهرداری و حکومت محلی کربلا به دلایل واهی از عهده پرداخت حقوق معوقه کارگران خدمات شهری کربلا باز مانده و با اعتصاب گروهی این کارگران مواجه گردید. کارگران خدمات شهری کربلا بیش از 3 ماه است که حقوق دریافت ننموده اند.

اعتصاب گروهی کارگران خدمات شهری کربلا منجر به انباشته شده زباله در معابر عمومی شهر گردیده و سلامت شهروندان کربلائی را با خطر مواجه نموده است.

در این راستا قسمت بین الحرمین نیروهای خود را برای پاکسازی شهر بسیج نموده تا منظر این شهر که همواره محل تردد زائران داخلی و خارجی است را آراسته نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: