برگزاری گردهمائی فرهنگی با عنوان "مقابله با نیروهای نرم و جنگ روانی" از سوی آستان مقدس عباسی

گردهمائی فرهنگی "مقابله با نیروهای نرم و جنگ روانی" از سوی آستان مقدس عباسی در سالن اجتماعات امام حسن علیه السلام برگزار گرددید. برگزاری این گردهمائی با هدف آشنائی شرکت کنندگان با چگونگی مقابله با نیروهای نرم و جنگ روانی آنها که از سوی رسانه های معاند و در قالب جنگ دینی و فرهنگی صورت می گیرد و همچنین شناسائی نقاط قوت و ضعف شهروندان در این عرصه تعریف و در قالب فعالیتهای فرهنگی حرم مطهر برگزار گردید.

آقای دکتر زمان الکنانی رئیس مرکز توسعه منابع انسانی شهرستانی و سخنران این گردهمائی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل موضوعات مورد بحث در این گردهمائی را حول نیروهای نرم و جنگ روانی که بواسطه افزایش کمی و کیفی هجمه های رسانه ای معاند و جنگ های متعدد در طول ده ها سال بوجود آمده و بر اندیشه و روحیه مردم تاثیر گذارده است معرفی نمود.

وی هدف از برگزاری این گردهمائی را افزایش میزان آگاهی عمومی مردم عنوان نمود و گفت: این آگاهی بخشی ابتدا از طبقه تحصیل کرده و نخبگان آغاز و تا رده های پائین جامعه و حتی کودکان ادامه خواهد یافت. وی به ضرورت توجه به خطر داعش و کشورهای حامی آن در سطح منطقه در این دوره ها اشاره نمود و افزود: برگزاری این گردهمائی از حس احساس مسئولیت و تکلیف شرعی و اخلاقی نسبت به وطن و همچنین احساس کوتاهی نسبت به رزمندگان و مجاهدان در خطوط مقدم نبرد با داعش برآمده تا بتوانیم بستر فکری و معنوی مناسبی برای پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی ایجاد نمائیم.

در پایان این گردهمائی، پرسش و پاسخ با موضوع این گردهمائی برگزار گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: