Kur’ân-i Kerîm İlimleri, Tefsiri ve Basımı Merkezi’nden yeni eser: “Hz. İmam Zeynelabidîn’e (O'na selâm olsun) ait “Münacât-ı Hamse Aşere” şerhi”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’ne bağlı Kur’ân-i Kerîm İlimleri, Tefsiri ve Basımı Merkezi yakın zamanda yeni bir eser yayınladı: “Hz. İmam Zeynelabidîn’e (O'na selâm olsun) ait “Münacât-ı Hamse Aşere” şerhi”. Necef-i Eşref’teki ilim havzası üstatlarından olan Seyyid Muhammed Ali el-Hilu imzasını taşıyan eser hakkında Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Kur’ân-i Kerîm İlimleri, Tefsiri ve Basımı Merkezi Müdürü Şeyh Ziyauddin Ahmed Zubeydî şunları söyledi:

“Hz. İmam Zeynelabidîn’in (O'na selâm olsun) mektebinde dua; ilim ve marifet hazinelerinden sayılır. Müminin varlığını, düşüncesini ve amelini; Rabbanî İmamet’in yolunda nasıl planlayacağını öğrenceğini öğreten eşsiz benzersiz bir yoldur. Dua mümini maddî ve manevî tehlikelerden kurtarmak için silahlandıran yüce bir silahtır da.”

“Müellif; Hz. İmam Ali b. Huseyn’in (Onlar’a selâm olsun) bizlere hediye ettiği o pek değerli kitapta (Münacât-ı Hamse Aşere) melekûtî ilke ve değerlerin derinleştirilmesi, bunların insanın düşüncesine, davranışlarına ve akîdesinin düzelmesine olumlu yansımaları işlenmekte; o pek ulvî konular içeren münacâtın (yakarışların) sırlarının üzerinde durulmakta, Hz. İmam Zeynelabidîn (O'na selâm olsun) muazzam mektebinin ayrıcalıkları açıklanmakta ve (münacâttaki) İslam ümmetinin daha önce benzerine rastlamamış olduğu, amacı insanı terbiye edip Allah Azze ve Celle ile arasındakini ıslah etmeyi amaçlayan o son derece kaliteli ifadelerle örülü, ayrıcalıklı edebi renk (üslup) beyan edilmektedir.”

“Bizim mutluluğumuzu daha da arttıran şey bu kitabı basmanın mümin ve müminelere önemli faydalar arzetmesidir. Sayın (yazar) aynı zamanda Kur’ân-i Kerîm İlimleri, Tefsiri ve Basımı Merkezi’nin ilmî danışmanıdır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: