Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan başlayan Fatımî matem… (Foto-Haber)

Matem alayı
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi hizmetkârları Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasının yıldönümü olan 13 Cemaziyelevvel 1437 (22 Şubat 2015) öğleden sonra saatlerinde özel matem etkinliği düzenledi. Hz. Resûlullah’ın ve Pâk Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mubarek ruhlarına taziye sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârları özel bir matem alayı kurdu. Şehitlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Allah katındaki diri ve pek mubarek ruhuna bu facianın hatırasında taziye sunmak için Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru yürüyen Matem alayı, sloganlar eşliğinde faciayı andı ve bağlılık tazeledi. Matem alayı Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Türbesi’ne giriş yapmalarının ardından Mukaddes Ziyaretgâh’ın hizmetkârları tarafından karşılandı ve hep birlikte Cennet Gençlerinin Efendisi’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda ortak matem meclisi düzenlendi.

Eyyâm-ı Fatımiyye ya da Fatımî Hüzünler Mevsimi

Bilindiği üzere her sene bu günler Sıddîyka-ı Şehîde Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet günleri olarak nitelenir. Sıddîyka-ı Kubra Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet hatırası günlerinin farklılığı; şahadeti faciasının ne zaman gerçekleştiğini belirten rivayetlerin farklı tarihlere işaret etmesi sebebiyledir. Bu tarihler içerisinde en meşhur olanı üç tarihtir. Bu tarihler de Fatımî Hüzünler Mevsimi ya da “Eyyâm-ı Fatimiyye / Fatımî günler” olarak bilinir.

Bunlar da sırasıyla şöyledir:

İlk görüş: 8 Rebiulâhir. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra kırk gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. Birinci Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

İkinci görüş: 13 Cemaziyelevvel. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın(Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra yetmiş beş gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. İkinci Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

Üçüncü görüş: 3 Cemaziyelâhir. Bu da Hz.Fatıma’nın, Babası Hz. Resûlullah’ın(Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra doksan beş gün hayatta kaldığını belirten rivayete dayalıdır. Üçüncü Fatımî Mevsim olarak adlandırılır.

Buradan yola çıkarak bu münasebetlere Fatımî günler ya da Fatımî Hüzünler Mevsimi denir. Muhtemelen tıpkı Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kabrinin yeri konusunda bir ihtilaf olduğu gibi bu münasebetlerdeki farklılık konusunda da özel bir maslahat vardır. Fatımî günlerin farklılığının bereketlerinden bazıları şunlardır: Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sevenleri iki ay ya da daha uzun bir süre boyunca; mescitlerde, evlerde, Huseyniyelerde (Huseynî dergâhlarda) ve İslamî merkezlerde on binlerce matem meclisi düzenlerler. O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadet günlerinde sevabını hediye etmek üzere çok cömert sofralar kurup yemek verirler. Hatipler bu günlerde minbere çıkıp Hz. Fatıma Zehra Efendimiz’den (Allah'ın selâmı üzerine olsun), faziletlerle ve müşerref menkıbelerle dolu hayatından bahsederler. Hatipler konuşmalarının sonunda da Hz. Fatıma Zehra’nın, Babası’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadeti sonrasında başına gelen musibeleri yâd edip yaşanan faciaların ve Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) İslam davasının bekâsı için verdiği pek mukaddes mücadelenin hatırasını diri tutarlar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: