Sıddîyka-yı Merziye Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle: Mukaddes Kerbelâ’da 9. Fatımî Hüzünler Mevsimi

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri’ne bağlı Huseynî Matem alayları ve Ayinler Bölümü; Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hatırasını yaşatmak ve Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini anmak amacıyla Beynel-Haremeyn Meydanı’nda Fatımî Hüzünler Mevsimi etkinliklerini başlattı. Bu yıl 9.su düzenlenen etkinliklerin ilki 21 Şubat 2016 (12 Cemaziyelevvel 1437) günü düzenlendi.

On gün boyunca sürecek etkinliklere Mukaddes Türbe Genel Sekreterleri ve sorumlularının yanı sıra çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

Huseynî Matem alayları ve Ayinler Bölümü Başkanı Uluslararası El-Kefîl Ağı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi: “(Matem mevsimi) on gün boyunca sürecek olup Mukaddes Türbeler içerisinde gerçekleştirilecek çok sayıda etkinlikten oluşmaktadır.”

Beynel Haremeyn bölgesinde matem meclisi, Huseynî hutbe (sohbet), Arapça şiir festivalleri ile sinezen, zincir ve hanımların matemlerinin düzenleneceği etkinliklerin düzenleneceğini söyleyen Başkan; faaliyetlerin ana fikri ile ilgil olarak şunu söyledi:

“Sıddîka-yı Tâhire’nin (O'na selâm olsun) mazlumiyetini ve başına gelen musibetleri sergileyişimiz bunların Muharrem ve Safer ayında düzenlenen (matem ayinlerinin) bir parçası ve Huseynî şiarların temel direklerinden biri olarak saymamızdan kaynaklanmaktadır.”

“Bu yıl en ön plana çıkan etkinlik Beynel Haremeyn Meydanı’nda düzenlenen Panorama olup Seyyide Zehra’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşadıkları hakkında daha derinlemesine bir intiba bırakmak amacıyla etkileyici bir ses- görüntü uyumu üslubu benimsenerek tasarlanmıştır.

Okurlarımıza şunu da hatırlatmak isteriz: Devrik diktatörlük döneminde Fatımî günler sadece üç gün boyunca ve baskılar altında düzenlenebiliyordu. Ancak rejimin yıkılması sonrası Fatımî Hüzünler Mevsimi on gün boyunca sürüyor, her sene daha da geliştiriliyor ve Hz. İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları arasındaki Beynel Haremeyn Meydanı’nda bu adı taşıyan bir matem etkinlikleri dizisi düzenleniyor. Haberimizin konusu da işte bu organizasyondur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: