برای اولین بار عمل جراحی قلب باز در بیمارستان تخصصی الکفیل انجام شد.

تیم پزشکی عراقی به سرپرستی آقای دکتر جعفر صادق شحاذه موفق شد عمل جراحی قلب باز بر روی یک زن 50 ساله را با موفقیت انجام دهد. در این عمل دریچه قلب بیمار تعویض شد.
تیم پزشکی پس از آنکه درمان بیمار با داروها و اقدامات اولیه بی نتیجه ماند تصمیم به انجام عمل قلب باز گرفت.
این عمل سه ساعت به طول انجامید و بیمار از بخش آی سی بو ترخیص گردید.
لازم به ذکر است بیمارستان تخصصی الکفیل مجهز به اطاق عمل پیشرفته برای انجام عمل هائی از این دست می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: