سازه چوبی ضریح قدیمی حضرت عباس علیه السلام به طور کامل از روی مرقد مطهر برچیده شد.

عملیات برچیدن سازه چوبی قدیمی
سازه چوبی ضریح قدیمی حضرت عباس علیه السلام از روی مرقد مطهر بطور کامل برچیده و محل احداث فونداسیون ضریح جدید که در کارگاه ضریح سازی حرم مطهر ساخته شده است مشخص گردید.

در مراحل باز نمودن سازه چوبی ضریح قدیمی با توجه به حجم خسارتها و آسیبهای وارده به آن، تمامی احتمالات ممکن مد نظر قرار داده شده و پس از مقاوم سازی سازه چوبی، مراحل باز نمودن آن از سقف به سمت پائین انجام گردید.

این قطعات همانند مراحل باز نمودن قطعات فلزی با دقت کامل انجام و تمامی قطعات جهت نصب مجدد در موزه شماره گذاری گردیدند. در همین راستا بررسی ها جهت احداث فونداسیون ضریح جدید انجام و مرمر قدیمی برداشته و احداث فونداسیون مناسب با توجه به وزن ضریح جدید آغاز گردید.
خاطر نشان می کند مراحل باز نمودن ضریح قدیم بدست نیروهای کارگاه ضریح سازی انجام و ضریح جدید توسط همین افراد در آینده نزدیک نصب خواهد شد.

ضریح جدید همزمان با میلاد مسعود مولای متقیان امام علی علیه السلام رونمائی خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: