Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) eski Zarîh-i Şerîfi’nin ahşap iskeletinin sökülmesi tamamlandı

Çalışmalardan bir kare
Kısa bir süre önce Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) eski Zarîh-i Şerîfi’nin ahşap iskeletinin sökülmesi çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından eskisinin yerini tutacak olan ve baştan sona kadar Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Zarîh Yapım Atölyesi’ne mensup Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârları tarafından yapılmış olan yeni Zarîh-i Şerîf’in inşaat planlarını ortaya koydu.

Asıl büyük hasarı ahşap parçaların görmesi sebebiyle metal parçalar ile başlayan çalışmalarda ahşap iskelete destek yapılmasının ardından Zarîh’in iç tavanı söküldü. Ardından Zarîh’in iç kısmında yer alan pencere kaplamalarına ve üzerindeki nakışlı şerit ile bitki motiflerinin yer aldığı nakışlar ve eklentilerine geçildi.

İskeletin bütünüyle ahşap eklentilerinden boşaltılması sonrası iskelet kaldırılmaya başladı. Üst kısmından başlayarak dört ana sütununa ulaşıldı. Metal parçaların sökülmesinde de aynı metot uygulanmış ve her bir parça numaralandırıp muhafaza edilmişti.

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yeni Zarîh-i Şerîf’in inşaat planı belirlendi. Yeni plan eski mermerin kaldırılıp yeni Zarîh-i Şerîf’i taşıyabilecek yeni bir temel kazılmasına varıncaya kadar birçok aşamayı kapsıyor.

Eski Zarîh’in sökülme ve yeni Zarîh’in takılma süreci, yeni Zarîh-i Şerîf’in yapımını da gerçekleştirmiş olan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Türbeler ve Müşerref Mezarlar Zarîhleri Yapım Atölyesi kadrosunun belirlediği plan doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup sürece Mukaddes Türbe’nin diğer bölümlerinin mensupları da yardımcı oluyor. Plan şu aşamalardan oluşuyor:

Birinci Aşama: Sürecin Mukaddes Ziyaretgâh’taki ziyaretçilerin hareket akışına etki etmemesi için iç ve dış engeller konulup geçici Zarîh yerleştirilmesi ve çalışmaların engellerin ardında gerçekleştirilmesi.

İkinci Aşama: Çalışmalar sonucunda Kabr-i Şerîf’in sandukasının hiçbir zarar görmemesi için sandukaya özel bir ahşap bir engel yapılması.

Üçüncü aşama: Ahşap iskeletin üzerine monte edilmiş olan metal parçaların sökülmesi. Bu süreçte bazıları aşınmış da olan bu parçaların hiçbir zarar görmemesine büyük özen gösterilecek. Parçalar özel olarak numaralandırılıp plastik şeritlerle ve kumaş parçaları ile kaplanacak ve her bir parçanın ölçüsüne göre üretilmiş olan özel sandıklara yerleştirilecek. Bu sandıklara da özel bir kod numarası verilerek Mukaddes Türbe’nin deposuna taşınacak.

Dördüncü Aşama: Ahşap iskeletin ve eklentilerinin sökülemesi. Üçüncü aşamada madeni parçalara yapılan çalışmaların aynısı bu parçalara da aynen yapılacak.

Beşinci Aşama: Temel kazınması ve beton dökülmesi gibi inşaat çalışmaları. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Bu çalışmalar Mukaddes Türbe’deki Mühendislik Projeleri Bölümü’nün ortaya koyduğu plan doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

(Kısaca tarihçesi)

Eski Zarîh-i Şerîf Şianın o dönemki Mercîi Merce-i Ala Ayetullah Uzma Seyyid Muhsin el-Hekîm (Allah kabrini nurlandırsın) tarafından yaptırılmış olup yapımında yaklaşık 200 kg altın ve 40 kg gümüş kullanılmıştır. İran’ın Isfahan şehrindeki en maharetli zanaatkârların eliyle yapılan bu Zarîh 2 Ekim 1966 (12 Ramazan 1385) günü Kabr-i Şerîf’in üzerine yerleştirilmiş ve 6 Ekim 1966 (15 Ramazan 1395) Perşembe günü Seyyid Muhsin el-Hekîm’in perdesini kaldırması ile birlikte ziyaretçilerle buluşmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: