اتمام مراجل اجرای فونداسیون ضریح جدید حضرت عباس علیه السلام

همزمان با برچیده شدن اجزای فلزی و چوبی ضریح قدیمی حضرت عباس علیه السلام، اجرای فونداسیون بتنی ضریح جدید آغاز گردید.

همزمان با اتمام مراحل برچیدن ضریح قدیمی حضرت عباس علیه السلام و شماره گذاری و انتقال آنها به کارگاه ضریح سازی جهت مرمت و بازسازی، فونداسیون ضریح جدید اجرا و آماده نصب ضریح جدید گردید.

در اجرای فونداسیون جدید به عواملی از قبیل وزن ضریح جدید، نیروهای وارده بر ضریح بواسطه حضور جمعیت پیرامون ضریح مطهر و سایر نکات مهندسی توجه شده است.

در کنار اجرای فونداسیون، مرمر قدیمی پیرامون ضریح مطهر برداشته شده و مرمر جدید به زودی اجرا خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: