تصاوير انحصاری شبکه جهانی الکفیل از کارگاه ضریح سازی حرم مطهر قبل از آغاز مراسم انتقال ضریح

در راستای پوشش خبری مراسم تاریخی انتقال ضریح جدید مرقد مطهر حضرت عباس علیه السلام به حرم مطهر عباسی، شبکه الکفیل تصاویری از بارگیری ضریح مطهر در محل کارگاه ضریح سازی تهیه نموده است. در این تصاویر قطعات ضریح مطهر بر روی خودروها بارگیری و آماده انتقال به حرم مطهر می باشند.

در این مراسم باشکوه، انبوه مردم دوستداران خاندان عصمت و طهارت و جمع کثیری از شخصیتهای دینی و نمایندگان عتبات مقدسه عراق و مزارهای شیعی آن حضور داشتند.

در این مراسم باب القبله حرم مطهر عباسی رسما بهره بردای شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: