Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Marangozları Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin üst bölümlerinin montajına başladı

Çalışmalardan bir kare
Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin kurulmaya başlandığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Kurulum planı çerçevesinde yaşanan bir diğer gelişme de yeni Zarîh-i Şerîf’in ahşap iskeletinin üst bölümünün montajına başlanması oldu. Üst bölümdeki montaja altın efrizin ahşap tabanından başlandı. İskeletin önemli bir parçası olan bu parçanın montajı tıpkı diğer parçalarda olduğu gibi büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Zarîh-i Şerîf’in üst direğine (üst parçaları birbirine bağlayan köprü) dayanan bu parçalar S şeklinde olup yükseklikleri 34 cm’yi bulmaktadır. Bunların dördü temel direk olup diğerleri aralarına sıkışmaktadır. Bütün olarak uzunlukları 580 cm olup genişlikleri 451 cm ve çevresi bütün olarak hesaplandığında 2062 cm’yi bulmaktadır. Montajlarında haricen görünmeyen özel bir teknik kullanılmış olup bu sayede parçaların Zarîh-i Şerîf’in diğer parçaların tümüyle birbirine tutunması sağlanmaktadır.

Ahşap iskeletin parçalarının yapımında kullanılan ahşap Burma’daki sac ağacından elde edilmiş olup sıcaklığa, neme vb muhtelif çevresel faktöre karşı mukavemeti, yüklere karşı büyük direnci ve tahtakurtlarının ona yaklaşmaması gibi birçok özelliği ile ön plana çıkıyor.

Ahşap iskeletin kesimi teknik bir kadro tarafından birçok farklı alet ve özel amaçları kullanılarak ve çok sayıda teknik detay gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Yeni Zarîhi – i Şerîf’in ahşap iskeleti eskisine nazaran kalınlık, sağlamlık, direnç vb birçok açıdan eskisinin kat kat daha üstündür.

Ahşap iskelet dikdörtgen görünümünde olup 540 cm uzunluğunda 412 cm genişliğinde ve Kitabe şeritleri ile birlikte yüksekliği 300 cm’yi bulmaktadır. Şu parçalardan oluşmaktadır:

  • 1- Her biri 20 cm x 20 cm kalınlığında ve 350 cm yüksekliğinde olan dört ahşap köşe direği
  • 2- Zarîh’in pencerelerine bitişik on adet ahşap yan direk. Bu direklerden her birinin yüksekliği 300 cm olup Zarîh’i çevrelemekte, tabanlarında dört direk yer almakta ve dört direk ile birbirlerine bağlanmaktadır.
  • 3- Köşe direklerini alttan birbirine bağlayan dört ahşap alt direk. Bunlardan her biri 16 cm x 17 cm ebatlarındadır.
  • 4- Köşe direklerini yukarıdan bağlayan dört adet ahşap üst direk. Her biri 16 cm x 17 cm ebatlarındadır.

Tüm bu direkler özel ölçüler gözeterek birbirine monte edilmektedir. Kullanılan tüm ahşap parçalar; kompres yoluyla küçük parçalardan büyük parçalar edilerek elde edilmemiştir. Hem zamanla kompresin açılması ihtimali gözetilmiş hem de daha sağlam ve daha özenli bir çalışma olması için her bir parça (ebatları ne olursa olsun) tek bir parçadan elde edilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: