Faziletlerin buluşma noktası Hz. Ümmul Benîn (O'na selâm olsun) vefâtı hatırasıyla…

Büyük Seyyide Hz. Ümmul Benîn’in Müminlerin Emîri (Onlar’a selâm olsun) ile hayatı boyunca oynadığı rol çok seçkin ve ayrıcalıklı bir roldür. Sadece ev içerisindeki vecîbeleri yerine getirmekle kalmamış, yuvasını ve evlatlarını ölümsüz zirveye taşıyacak muazzam bir terbiye ile yetiştirip büyütmüştür. Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yuvasında yüceliğin ve asaletin en güzel anlamlarını çizmiş, hiçbir zaman yük ve sıkıntıya sebep olmamış; aksine evlatlarını yitiren yetimlerin gönül yarasına merhem olmaya çalışmıştır.

Hz.Abbas’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dünyaya getiren mubarek anneden; Hz. Ümmul Benîn’den (Allah'ın selâmı üzerine olsun) söz ediyoruz. Vefâtı hüznünü yaşadığımız bu günlerde Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hakkını tanıyan faziletli hanımefendilerden biri olan Hz. Ümmul Benîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun); birçok üstün özelliğe sahipti. Konuştuğu zaman çok fasih ve belagatli konuşurdu. Pek takvalı, zahit ve ibadeti pek çoktu. Sahip olduğu büyük makam sebebiyle Hz. Zeyneb-i Kubra (Allah'ın selâmı üzerine olsun) esaret yolculuğunun ardından O’nu ziyaret etmiştir. Ayrıca bayram gününde de O’nu ziyaret ederdi. Bu pâk hanımefendi özel ahlâki özellikleri sebebiyle de ayrı bir seçkinliğe sahiptir. En meşhur olduğu sıfatı da vefâkârlığıdır.Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) ile ihlas ve safâ dolu bir hayat yaşamış; (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduktan sonra uzunca bir müddet yaşamasına rağmen kimse ile evlenmemiştir.

Siret erbabı; O’nun Hz.Zehra’nın evlatlarına (Hepsine selâm olsun) evlatlarına duyduğu şefkat, muhabbet ve gösterdiği ilginin dört öz evladına – yani Hz. Abbas ve diğer üç kardeşine (Hepsine selâm olsun) - duyduğu sevgi ve gösterdiği ihtimamdan bile fazla olduğunu nakletmişlerdir. Hatta öz evlatlarını; İmam’ları ve ağabeyleri Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) yardımına koşmaya, O’nun için fedakârlık göstermeye ve O’nun huzurunda şehit olmaya itmiştir.Vasîlerin Efendisi’ne, evlatları Cennet Gençlerinin Efendileri İki İmam’a ve Haşimoğulları’nın Hanımefendisi Hz.Zeyneb-i Kubra’ya (Hepsine selâm olsun) hizmetle dolu geçen bir ömrün ardından ecel gelmişti; H. 64 senesi 13 Cemâziyelâhir günü emanetini teslim etti ve Rabbi ile buluştu.

Selâm olsun O pek pâk, seçkin, asil ve vefâkâr hanımefendiye! Selâm olsun Hz. Zehrâ’ya oğlu Hz. Huseyn’in (Onlar’a selâm olsun) faciasında dört öz evladını fedâ ederek gamküsarlık eden ve Hz. Zehra’nın adına evladı Hz. Huseyn’in (Onlar’a selâm olsun) matemini tutmaya devam eden Hz. Ümmül Benîn’e! Ne mutlu O’na ve O’nun izinden giden mümine hanımlara! Doğduğu günde, vefât ettiği günde ve Rabbi’nin izni ile yeniden diriltileceği günde O’na selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: