Planlama ve Kişisel Gelişim Bölümü’nden “etkin terbiye için sistematik eğitim” konulu kurs

Kurstan bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Planlama ve Kişisel Gelişim Bölümü eğitmenleri “etkin terbiye için sistematik eğitim” konulu gelişim kurslarında eğitim gördü. Kurs eğitmenlerin Mukaddes Türbe mensuplarına ya da başka kesimlere eğitim verirken daha hazır hale getirmeyi hedefliyor. Kursu son dönemde ülkede yaşanan hızlı gelişimin sonuncunda terbiye görevini yerine getirirken sıkıntılar yaşayan ebeveynlere destek sağlama fikrinden doğmuştur.

Eğitim evlatlarını yetiştirme hususunda daha yetkin olmak isteyenlere gerekenleri sağlamakta olup evlatlarına karşı tutumlarında ebeveynlerin idrak etmesi gereken birçok meseleyi açıklıyor ve çevrelerindeki ya da toplumda karşılaştıkları bireylerle olumlu bir şekilde etkileşmelerini mümkün kılan sağlıklı metotlar öğretiyor.

Kurs çocuklardan 19 yaşındaki gençlere kadar olan kesime karşı nasıl bir tutum sergileneceğini konu alan bir programdan oluşmakta olup aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama: Doğumdan başlamakta olup altı yaşındaki çocukları konu almaktadır

İkinci aşama: Yedi yaşından on üç yaşına kadar olan çocukları konu almaktadır.

Üçüncü aşama: On üç yaşından on dokuz yaşına kadar olan gençleri konu almaktadır.

Her aşaması yedi oturumluk birer kurstan oluşan bu eğitimin eğitimin üç aşaması toplam altmış üç saat sürmektedir. Yani her kurs en az yirmi bir saat sürmektedir. Bu program sadece bir giriş semineri değil tam teşekküllü bir eğitimdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: