گزارش تصویری از ادامه مراحل نصب کتیبه های قرآنی ضریح جدید

نصب کتیبه های قرآنی داخل ضریح مطهر همچنان ادامه دارد.

گزارش تصویری زیر بخشی از تلاش دست اندرکاران کارگاه ضریح سازی حرم مطهر را معرفی می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: