ادای سوگندخدمت و وفاداری تنی چند از فارغ التحصیلان دانشگاه های عراق در حرم مطهر عباسی

جدای از مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه های عراق که این روزها در سرتاسر عراق شاهد آن هستیم، تنی چند از فارغ التحصیلان دانشگاه های عراق بر آن شدند تا همزمان با فارغ التحصیلی خود ضمن حضور در صحن مطهر حضرت عباس علیه السلام، در پیشگاه فرمانده لشگر امام حسین علیه السلام سوگند فاداری به میهن یاد نموده و با وی در مسیر خدمت به کشور و رقم زدن آینده ای روشن برای آن عهد و پیمان ببندند.

این دانشجویان در صحن مطهر عباسی قسم نامه حضرت عباس علیه السلام را خوانده و بر تلاش در مسیر خدمت به مکتب و کشور تاکید نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: