Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin kurulumu çalışmalarında yaşanan en son gelişmeler (Foto haber)

Çalışmalardan bir kare
Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin kurulum çalışmaları sürüyor. Yaşanan gelişme her geçen gün ile birlikte daha net bir şekilde açığa çıkıyor. Zarîh-i Şerîf’in içerisindeki ahşap işlerinin kurulumu ve metal parçalarının montajı eş zamanlı olarak ilerliyor. Çalışmalar Zarîh-i Şerîf’in üretiminde gösterilen aynı ustalık, titizlik ve profesyonellik ile gerçekleştiriyor.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın Babası Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) doğum günü yıldönümü münasebetiyle 13 Receb 1437’de açılışı yapılacak olan yeni Zarîh-i Şerîf’in kurulumunun tamamlanması için Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hizmetkârları hummalı bir çalışma içerisinde.

Kurulumuna başlanan parçalardan biri de Zarîh-i Şerîf’in üst bölümünde yer alan ve Zarîh-i Şerîf’i dört taraftan çevreleyen Kur’ân-i Kerîm kitabesi. Zarîh-i Şerîf’te bunun ile birlikte üç kitabe yer almakta olup bunların ikisi Kur’ân-i Kerîm kitabesi ve biri de şiir kitabesidir. Bunlar birbirleri ile nakışlı altın “efriz” parçası ile ayrılmakta olup üzerlerinde de gümüş bir çerçeve yer almaktadır.

Kitabe bakırdan üretilmiş olup 20-30 mikron kalınlığında özel oranlar gözetilerek yapılmış 24 ayar altın bir karışım ile kaplanmış olup zemini de mavi emaye ile kaplanmıştır.

Üzerinde Dehr (İnsan) Sûresi’nin yazılı olduğu bu kitabe Dr. Ramazan Behiyye’nin yazısı ile yazılmıştır. Kitabenin yüksekliği 185 cm olup kalınlığı 7 mm ve uzunluğu 19,78 m’dir. Zarîh-i Şerîf’i tüm taraflardan kuşatan bu kitabe; Sûre’de durulması gereken bölümler göz önüne alınarak teknik yöntemlerle kesilmiştir. Yani dikey olarak kesilmediği için Sûrenin asıl yapısına ve harekelerine etki etmemiştir. Bu yeni Zarîh-i Şerîf’e has yeniliklerdendir. Çünkü eski Zarîh-i Şerîf’te bu kitabe eşit parçalara ayrılıp kesilmişti.

Kitabelerin hepsinde Arap hat sanatının en güzel örnekleri sergilenmekte olup son görünümlerine kavuşuncaya kadar birçok aşamadan geçmiştir. Önce gerekli ölçüleri alınmış sonrasında da süsleri CNC makineleri ile kazınmış, daha sonra oluşan madeni artıklar kaldırılmış, yumuşatılmış, parlatılmış, kaynak yapılmış ve ahşap iskeletin üzerine sabitlenmiştir. Ahşap iskelete monte edilip ölçülere uygun olup olmadıklarının kontrol ve denetimi sağlandıktan sonra son aşama olan kaplanması gerçekleştirilmiştir.

Tıpkı Zarîh-i Şerîf’in diğer parçaları da bu kitabe de Mukaddes Türbe kadrosunun icat ettiği özel bir teknikle monte edilmiş olup Zarîh-i Şerîf tüm parçaları ile beraber yekpareymiş gibi görünmektedir.

Öte yandan Zarîh-i Şerîf’in tavanının üçüncü bölümü de tamamlandı. 390 cm uzunluğunda ve 260 cm genişliğinde olan dikdörtgen bir örtü biçiminde olan bu bölüm Zarîh-i Şerîf’in üstteki nakış ve desenleri ile kaplanmıştır. Burma’dan ithal edilen sac ağacının ahşabından üretilmiş olup yüksek bir kalınlığa sahip olan bu bölüm bakırdan üretilip 24 ayar altın ile kaplanan ikinci bölüme tutturulmuştur. Böylelikle Zarîh-i Şerîf’in tavanının her üç bölümü de tamamlanmış oldu.

Yapılan çalışmaları fotoğraflarla daha yakından takip etmek için şu bölümümüze tıklayabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: