Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’ne doğru: Altın efrizin montaj çalışmaları sürüyor

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi’nin montajı süren çalışmalardan biri de Zarîh’i dört yönden saran ve iki Kur’ân-i Kerîm kitabesi arasında yer alan altın “efriz”dir.

Nakışlı altın efriz 18 parçadan oluşmakta olup her biri yaklaşık 9 kg ağırlığındadır. Her biri “S” harfi biçiminde olan bu parçaların uzunluğu 128 cm, yüksekliği 35 cm ve 1 mm kalınlığındadır. Kendisi de nakışları da 22 ayar altından yapılan efriz; Zarîh’i oluşturan önemli parçalardan biri sayılmakta olup montajı ekstra bir titizlik gerektirmektedir.

Efrizin 18 parçasından her ikisinden birinin ortasında 14 oval tuğra yer almakta olup bu tuğralarda Iraklı Hattat Firas Bağdadînin kalemi ile mürekkeb sülüs türünde On dört Pâk Masum’un (Allah'ın selâmı hepsine olsun) isimleri yazılıdır.

Efrizin her bir parçasının üretimi zorlu bir süreçtir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Zarîh Yapım Atölyesi’ndeki Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârlarının sanatsal dehasının ve ustalığının konuştuğu uzun soluklu üretim süreci; altının eritilip dökülmesi, levhalara dönüştürülmesi, özel dev kompres makinaları kullanılarak %30 oranında nakış ve desenlerin çıkarılması için kompres yapılması, katran dolu ahşap kalıplara konulması, elle dövülerek şekillendirilip nakış ve desen çıkarılması, katranın yakılması, cilalanma, parlatılma, S şeklindeki kalıplarla kompres gibi çok sayıda aşamadan oluşmaktadır.

Efrizdeki nakış ve desenler; köklü Irak uygarlığından gelen Bağdadî türü motiflerdir.

Şunu da hatırlatalım ki sürecin başında nakışlı efrizin yapımı tamamiyle gümüşten yapılmıştı ve sonrasında altın ile kaplanacaktı. Ancak Zarîh yapımından sorumlu komite daha sonra bu parçanın Zarîh-i Şerîf’te yer alan diğer altın parçalar ile uyumlu, daha dayanıklı ve çok daha uzun ömürlü olması için som altından yapılmasını kararlaştırdı.

Yapılan çalışmaları fotoğraflarla daha yakından takip etmek için şu bölümümüze tıklayabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: