Receb’in onuncu günü: Pâk Muhammedî Hanedânın Dokuzuncu Hidayet Önderi Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (O'na selâm olsun) doğum günü…

İslam ümmeti hayırların oluk oluk döküldüğü Receb-i Şerîf ayının onuncu gününü idrak ediyor. Bu günde Muhammedî Hanedân’ın Dokuzuncu Hidayet Önderi Hz. İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dünyayı nurlandırmıştır. Hz. İmam Muhammed Cevâd, Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) âşıkları tarafından uzun süre beklenmiştir.Mubarek nesebi: Ebu Talib oğlu Müminlerin Emîri İmam Ali’nin oğlu Şehitlerin Efendisi İmam Huseyn’in oğlu İmam Zeynelâbidîn Ali’nin oğlu İmam Muhammed Bâkır’ın oğlu İmam Cafer-i Sâdık’ın oğlu İmam Mûsa Kâzım’ın oğlu İmam Ali Rızâ’nın oğlu İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı hepsine olsun).Hz. İmam Cevâd, Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mektebinin zenginleşmesine katkıda bulunmuş, devam etmesini ve mirasının korunmasını sağlamıştır.Bu gerçek; İmamet’in Hz. Resûlulah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hadîslerini nakletmekle ön plana çıktığı bu aşamada açıkça görülmektedir. Aynı şekilde şerî hüküm ortaya çıkarma (istinbât), Kur’ân-i Kerîm’in ve mubarek Nebevî sünnetin anlaşılması Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) İmameti döneminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Hz. İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) maarif ile dopdolu, gerçek Muhammedî şerî ilimlere vakıf ulema ve talebeler yetiştirmiş; öncü talebelerine Pâk Ataları’ndan (Allah'ın selâmı hepsine olsun) öğrendiği ilimleri yazıya dökmeye ve hıfz etmeye teşvik etmiştir.Bazı lakapları: Cevâd (elibol, bağışı bol), Takî (Pek takvalı), Zekî (arındırılmış, tezkiye edilmiş), Kâni’ (kanâat sahibi), Murtezâ (razı olunmuş), Munteceb (seçkin, seçilmiş)… En meşhuru da bağışının çokluğu ve cömertliği sebebiyle kendisine verilen “Cevâd” lakabıdır. Şahadetinden sonra da Kabr-i Şerîfi’nde edilen duaların kabul olunması, dertlerin giderilmesi ve yaşanan kerâmetlerin çokluğu sebebiyle “Bâb-ul Murâd/ Murâda erilen kapı” lakabıyla anılmıştır.Mubarek doğumunu ve yaşanan kerâmetleri Hz. İmam Kâzım’ın kızı Seyyide Hakîme (Onlar’a selâm olsun) şöyle anlatmaktadır: Ebu Cafer’in (Hz. İmam Muhammed Cevâd - Allah'ın selâmı üzerine olsun) annesi Hayzerân doğum yapmak üzere olunca Hz. Rıza (Allah'ın selâmı üzerine olsun) beni çağırttı; “Ey Hakîme, O’nun doğumunda hazır bulun” diyerek benim Hayzerân ve ebe ile aynı eve girmemi sağladı. Bizim için bir fener koyup (dışarı çıktı) ve kapıyı kapattı. (Hayzerân) doğum yapmak üzere olunca fener söndü. Önünde de bir leğen vardı. Ben de fenerin sönmesine üzüldüm. Biz o halde iken Ebu Cafer (O'na selâm olsun) bir dolunay gibi (parlayarak) leğenin içerisine doğdu. Üzerinde de bir elbise gibi ince bir şey vardı. Nuru tüm evi aydınlatacak şekilde parladığı için onu (çok net) görebiliyorduk.”Hz. İmam Muhammed Cevâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) 25 yıl yaşamıştır ve İmamet vazîfesi 17 yıl sürmüştür. Abbasî rejiminin yöneticileri Memun ve Mutasım ile aynı zamanda yaşamıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: