Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü:Değerli ziyaretçilere yönelik sürekli irşad hizmetleri ve bereketli emekler…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin değerli ziyaretçiler ile doğrudan temasta olan bölümlerinden biri de Diyanet İşleri Bölümü’dür. Bu bölüm bünyesindeki tüm şubeleri aracılığıyla toplumun bireylerine dini konularda sağlıklı düşünceyi ve doğru sözü ulaştırmak için büyük emek harcamakta ve özellikle de milyonların geldiği ziyaret süreçlerinde irşad (dini kılavuzluk) hizmeti sunmak için büyük gayret sarf etmektedir.

Uluslararası El-Kefîl Ağı Diyanet İşleri Bölümü’nün ve bünyesindeki şubeler ile birimlerin vazifelerini daha yakından tanımak için Bölüm Başkanı Şeyh Salâh Kerbelâî’den bilgi aldı.

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü ziyaretçilere irşad hizmeti sunmak, yaptıklarını gözetmek, (dini konulara dair) sordukları soruları yanıtlamak ve bunu açık bir şekilde beyan etmek için büyük emekler sarf etmektedir. Bölüm aynı şekilde ona bağlı şubeler aracılığıyla toplumun davalarını (birbiri ile sorun yaşayan bireylerin sounun çözmeye), ayrılıkları gidermeye, eşler arasındaki durumu düzeltmeye ve ayrı düşenleri barıştırmaya çalışmaktadır. Ayrıca bölümün Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi’nin direktifleri doğrultusunda; Irak’ı DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) terörüne karşı müdafaaya yönelik askeri çabalara destek olma ve şehit yakınları ile gazilerin korunup kollanması konusunda büyük rol oynadığını da unutmayalım.”

“Diyanet İşleri Bölümü altı şubeden oluşmakta olup her bir şube belirli bir çalışmayı uhdesine almıştır. Bu (şubeler) şunlardır:”

“Toplumsal İşler Şubesi: Bu şube aziz toplumumuz ile doğrudan temasta olması ve işlerini gözetmesi ile ön plana çıkar. Evlilik işlerini düzenleme ve boşanma durumlarına bakar. Bu (boşanma) durumların çoğunda (eşleri barıştırır). Bunun yanı sıra eyaletin (Mukaddes Kerbelâ’nın) içinden ve dışından gelenlere yemin zabtı tutar. Toplumun işlerine bakmakla (görevli olan bu şube) vatandaşın gelecekte bundan kaçınabilmesi için zararını ve maslahatını tespit etmesine yardımcı olan büyük bir ücretsiz kurum sayılmaktadır.”

“Kayıp Eşya Şubesi: Bu şube vatandaşların mallarına, belgelerine ve ziyaretçilerin pasaportlarına, kimliklerine ve resmi evraklarına sahip çıkar. (Şube) ziyaretçilerin emanet eşyalarını bırakabilmesi için çok sayıda sandık temin etmiş olup ziyaretçinin eşyasını kaybetmesi durumunda da eşyasını tanıtması istenmekte (ve doğru tanıtıldıktan sonra kendisine eşyası geri verilmektedir). Zira (şubede) elektronik kayıt sistemi vardır.”

“Dini Tebliği Şubesi: Bu şube muhtelif araçlar kullanmak suretiyle doğru sözü ve sağlıklı davranışları aktarmak için ne gerekiyorsa yapar. Bu rolünü festivaller, minberler,basılı eserler vb kullanarak yerine getirir. Bu şube çok aktif sayılmakta olup Mukaddes Türbe’nin diğer bölümleri ile koordine bir biçimde Irak’ın içinde ve dışında çok sayıda noktası bulunmaktadır.”

“El-Kefîl İslami Merkezi Şubesi: Bu şube dünyanın birçok ülkesinde kesim hayvanlarının boğazlanma işleminin şerî açıdan uygun bir biçimde gerçekleştirilmesine bakmakta olup çok sayıda ülkede temsilcisi ve birden fazla şerî danışmanı vardır.”

“İdarî Şube: Bu şube değerli (din alimi) Seyyid’lerin, Şeyhler’in ve mensupların mesaisini düzenleyip başka bölümler ile (olan işlerle ilgilenir) ve bölümün çalışmalarını belgeler.Şerî haklara ve ibadetlere ait (maddiyatın) toplanması ve sayılıp tasnif edilmesinden sorumlu olan Maliye Birimi bu şubeye bağlıdır.”

“Aynı şekilde şehit yakınlarına ve gazilere bakım yapılması ve (milli müdafaaya yönelik) askeri çabaya destek (sunmakla görevli) özel bir komitemiz de vardır. Allah’a hamdolsun; Diyanet İşleri Bölümü (Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini DAİŞ’e karşı müdafaa etmeye çağıran) cihad fetvasının yayınlanmasından bu güne kadar çok sayıda para toplamayı ve bununla eş zamanlı olarak savaş meydanındaki kahramanlara ve şehit yakınları ile gazilere bunları harcamayı başardığını söyleyebiliriz. Bu komite doğrudan Bölüm Başkanı ve yardımcısına bağlıdır.”

“Yaklaşık 100 mensubumuz var ve mesaimiz sabah yediden başlayıp akşam ve yatsı namazlarından yaklaşık iki buçuk saat sonra sona eriyor.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: