Şeyh Esedî Hindistan’da: “Sizlerin arasında şu an bulunmamız; Irak’ı ve mukaddes değerlerini müdafaa eden fetva sayesinde olmuştur”

22 Nisan 2016 (14 Receb 1437) Cuma akşamı Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen açılış töreni ile birlikte IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali başladı. Bengalor’daki Askerî Mescidi’nde düzenlenen törende Irak Mukaddes Türbeleri adına Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü’nden Şeyh Ali Esedî bir konuşma yaptı. Mukaddes Türbelerin başında bulunan yetkililerin Bengalor’daki kardeşlerini selâmını ileterek sözlerine başlayan Şeyh Esedî şunları söyledi:

“Yeniden ve bu güzel toprak için yeni bir festival ile; Festival Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sonra tarihin tanıdığı en yüce şahsiyetin; Hz. İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) hatırasını yaşatmak için düzenleniyor ve şiarı da“Hz. İmam Ali (O'na selâm olsun) Resûl’ün ilimlerinin emanetçisi ve hikmetinin kapısı” olan bir festival ile karşınızda bulunmak mutluluk verici. Gerçekten de O (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gelmiş geçmiş tüm yaratılmışların en Hayırlısı’sının ve getirdiği şeriatın (dinin) tüm semâvî şeriatleri kemâle erdirip mühürleyen bir kimsenin ilminin emanetçisi ve hikmetinin kapısıdır. Bu yüzden de açıktır ki ilahi hikmetin mantığı gereği Müminlerin Emîri Hz. Ali (O'na selâm olsun) O’nun ilminin emanetçisi ve hikmetinin kapısı olmalıdır. Zira O, hakkında Hz. Resûl’ün (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır” diye buyurduğu şahsiyettir. Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Allah’ın (Azze ve Celle) yaratılmışlara feyzinin vasıtasıdır ve her kim bu feyzden beslenip susuzluğunu gidermek istiyorsa üstüne düşen O’nun amcasının oğlu ve Vasî’si Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) feyzinden beslenip (o feyze) garkolmaktır.”

“O zamanın ve mekânın önüne geçmiş, tüm ölçütleri aşmış ve Allah-u Teâlâ’nın hakkında gece gündüz okunan ayetler indirdiği bir şahsiyettir. Hevâ üzere konuşmayan (sözleri ancak vahy olan) Hz. Resûl (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sayıp dökülemeyecek kadar çok olan ve faziletini beyan edip nurunu aydınlatan hadis ile O’nu özel (ayrıcalıklı) kılmıştır. İnsan (tam anlamıyla) O’nu ancak Allah’ın ve Resûlü’nün tanıyabileceği; her hürriyet aşığı ve hakkı, adaleti, eşitliği isteyen herkesin O’nu anarak terennüm ettiği bir şahsiyet hakkında ne diyebilir ki? Fazîlet ve hürriyet arzulayan herkesin ilk mâşûkudur O. Sizler bu ülkede, tüm taifeleriniz ve inançlarınız ile bu şahsiyeti tanıyorsunuz. Yazarlar ve şairler O’nun hakkında yazdıkça yazmışlardır. O bu dünyada başarılı olup kurtuluşa ermek isteyen herkesin takip ettiği (şimşek kadar parlak) aydınlıktır. Burada toplanışımız da ancak O’nun ilahî nurlarından birer tutam ulaştırıp beyân ve izhâr etmek içindir. Ola ki onun hiç bitmeyen kaynağından bir yudum da olsa susuzluğumuzu gideririz.”

“Ey burada bulunan mubarek topluluk; ülkemiz Irak’ın, dört bir yandan ona zarar vermek için gelip kudurmuşçasına saldıran şer ve karanlık güçlerinin (kötülüklerine maruz kaldığını) beyan etmek isteriz. Burada bulunmamız ve karşınızda duruşumuz Allah-u Teâlâ’nın fazlı ve Irak Mukaddes Türbeleri ile Merceiyet-i Reşîde’nin (Kılavuz Merceiyet) bereketleri sayesindedir. Yüce Dini Mercii Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistanî’nin (Bereketli gölgesi daim olsun) yayınladığı toprakları, ırzları ve mukaddes değerleri müdafaanın kifai vacîp olduğunu ilan etmiş ve o fetva için; iman eden, Allah-u Teâlâ’nın da onların hidayetini arttırdığı yiğitler yerlerinden fırlamış ve Irak’ı da, mukaddes değerlerini de müdafaa etmişlerdir. Merceiyet İmamet makamının uzantısıdır. Bu makamı da bugün doğmuş bir şey değildir. Aksine tarihin muhtelif dönemleri boyunca duruşları vardır; (bu tacın son mücevheri) ülkeyi her türlü kötülükten koruyan fetva olmuştur. Öyleyse dualarınızda onları unutmayın; çünkü onların gölgesi le Irak’taki mukaddes değerleriniz korunmuştur.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: