Barış için Sufilik Müessesesi: DAİŞ ve El-Kaide Yezîd’in ve takipçilerinin uzantısıdır. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) aşkı ne suçtur, ne de yanlıştır; aksine hak itikattır.”

22 Nisan 2016 (14 Receb 1437) Cuma akşamı Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen açılış töreni ile birlikte IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali başladı. Bengalor’daki Askerî Mescidi’nde düzenlenen törende bölgede öncü dini kurumların temsilcileri konuşmalar yaptı. Bunlardan biri de Hindistan’ın başkenti Delhi’de bulunan Barış için Sufilik Müessesi’nden Dr. Hafîz-ur Rahman’ın konuşmasıydı. Dr. Hafîz-ur Rahman’ın konuşmasında şunlar yer aldı:

“İmam Ali (O'na selâm olsun) tüm mezhepleriyle beraber İslam inançlarının en önemli ortak değerlerindendir ve onları birleştirici bir faktördür. Ehlisünnet onlara yapıştırılan yaftalardan uzaktır.Onlar Ali’yi ve Ehlibeyti’ni (Allah-u Teâlâ’nın salâtı hepsine olsun) severler ve haklarındaki itikatları sabittir. Ali’nin (O'na selâm olsun) kılıcı olmasa İslam ayakta duramazdı. Amcasının Oğlu’na (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) pek hayırlı bir destekçiydi.”

“Sabit ortak (inançlarından biri de) İmam Hasan ve İmam Huseyn’in (Onlar’a selâm olsun) İmamlar, Cennet Gençleri’nin Efendileri ve mazlum bir şekilde şehit olmalarıdır. 1400 yıldan daha fazla bir süre önce Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) Yezîd’in ve takipçilerinin önderlik ettiği bağî (azgın) bir çete tarafından şehîd edilmiştir. Bu hadise ile ümmetin gidişatını doğru ve mutedil yoldan saptırmışlar ve hakkında “Huseyn bendendir, ben de Huseyn’denim; Huseyn’imi seveni Allah sever” diye buyuran Ceddi’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Vasîsi’ne ahdi bozmuşlardır. Bugün görüp müşahede ettiğimiz; DAİŞ’inden (DAEŞ,IŞİD) el-Kaidesi’ne kadar İslam adına adam öldürme ve terör ancak o acı dolu vakıanın, ölümsüz Taf (Kerbelâ) olayının uzantısıdır. Yezîd’in torunları bugün geri dönmüş ve Ali’nin (O'na selâm olsun) takipçilerini ve aşıklarını öldürmektedirler. Onlar habîs sülaleden, Yezîdî sülaleden gelmişlerdir.”

“Bizler Ehlisünnet; Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) İmamları’na saygı gösterir ve tazimde bulunuruz. Düşmanımız da Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) takipçilerinin düşmanı olan aşırıcı İbn-i Teymiye’nin aşırıcı tekfircî Vahhabi düşüncesine sahip olanlardır. Bu ortak düşmanımızdır. Ona karşı birlik olmamız ve ona karşı savaşıp onu çökertmek için elimizden geleni yapmamız gerekir. Şu anda yaptığımız da budur. Kısaca ortak değerlerimiz ve bizi birleştiren şeyler; şurda burda bizi tefrikaya düşürüp parçalamak için körüklediklerinden çok daha fazladır. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) sevgisi suç değildir, yanlış değildir; aksine hak bir akîdedir. Bu yüzden İslam dinini takip eden (bu dinin evlatlarının) tümünün, hayatın muhtelif alanlarında hanif İslam’ın sancağını yükseltmek için gözlerini dahi uykudan mahrum bırak İslam’ın o benzersiz şahsiyetlerinin burcu siretini görüp öğrenebilmeleri ve böylece birlik olup birbirimiz ile kaynaşabilmemiz için bu festivali düzenleyenlerden bu münasebetleri ve mahfilleri tekrar düzenlemelerini istiyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: