Herkes için Hindistan Kurumu: “Bugün Hz. İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) şahsiyetine ve faziletlerinin pratiğe dönüştürülmesi ne kadar da muhtacız. Bugün başımıza gelenler O’ndan uzaklaştığımız içindir…”

22 Nisan 2016 (14 Receb 1437) Cuma akşamı Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen açılış töreni ile birlikte IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali başladı. Bengalor’daki Askerî Mescidi’nde düzenlenen törende bölgede öncü dini kurumların temsilcileri konuşmalar yaptı. Bunlardan bir diğeri de Herkes için Hindistan kurumu adına konuşan Seyyid Kelb Reşîd’in konuşmasıydı. Seyyid Reşîd’in konuşmasında şunlar yer aldı: “Irak’tan ve Mukaddes Türbeler’den gelen konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Mukaddes Türbeler’in hizmetkârları ile buluşmak bizim için büyük bir şeref. Hindistan’daki kardeşleri ile sevgi ve bağ köprüleri kurmak için yolculuğun yorgunluğuna ve uzun mesafeye katlandılar. Hz. İmam Ali’nin (O'na selâm olsun) doğum günü hatırasını her yıl Hindistan’ın farklı bir şehrinde yenilenen bir hareketin başlangıç vesilesi kılmışlardır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bu Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostluğu etkinliklerine kucak açtığı için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bunların düzenlenmesi için katkı sağlayan ve çaba sarf eden herkese teşekkürler.”

“Düşünüründen edebiyatçısına, şairinden filozofuna ve din adamına kadar herkes Hz. İmam Ali’den (O'na selâm olsun) bahsediyor. Ancak bir soru var: Bu yüce şahsiyeti idrak edip şuuruna varabiliyor muyuz? Onun hakkını eda edip yolundan gidebiliyor muyuz? Bu soruların cevaplanması için; Alevî düşüncesinde derinlemesine bilgi sahibi olmaya ve amelî (pratik) olarak uygulanmasına ihtiyaç vardır. Alevî düşüncesi Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) düşüncesinin ve yolunun uzantısıdır. Hz. Resûlullah’ı (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) tümüyle ve tüm gizli saklı yönlerine vakıf bir şekilde ancak Allah’ın (Azze ve Celle) ve Hz. Ali (O'na selâm olsun) biliyor. Bugün Hz. İmam Ali’nin(O'na selâm olsun) şahsiyetine ve faziletlerinin pratiğe dönüştürülmesine ne kadar da muhtacız. Bugün başımıza gelenler; Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sonra en yüce şahsiyet olan bu şahsiyetten uzaklaştığımız içindir.”

“Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) şahadetiyle hak İslam hidayeti ile küfür ve inkarcılığı birbirinden ayıran çizgiyi çizmiştir. İslam’a mensup olduğunu iddia eden herkese bu çizgi hakkında bir soru yöneltmemiz ve hangi yolu seçtiğini sormamız gerekir. “Huseyn’in, O’nun çizgisinin ve yolunun mu yanındasın; Yezid ve takipçilerinin mi?” (diye sormamız gerekir)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: