Hindistan ulemâsı Irak Mukaddes Türbeleri şemsiyesi altında toplandı: “Mezhep çatışması terk edilmeli ve barış içerisinde bir arada yaşam kültürü perçinlenmelidir”

Toplantıdan bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen ve 22 – 25 Nisan 2016 tarihleri arasında devam edecek olan IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali kapsamında düzenlenen bir etkinlik de muhtelif İslami mezheplerden geniş çaplı bir ulema kitlesinin katılımına sahne olan Müslümanların Birliği Forumu oldu. Festivalin bu yılki yeniliklerinden olan etkinlik;, öz varlıklarını muhafaza ederek kendi içlerindeki ihtilaflı meselelerinde serbest ve ortak değerlerinde de birlik olacak şekilde İslamî fırkaları birbiri ile yakınlaştırmayı hedefliyor. Forum İslamî fırkaların birbirine düşmesinin önünü almak ve hiçbir fırkanın başka bir fırkaya karşı aşırı hassasiyet göstermemesi için herkesin birbirinin itikadını görüp öğrenmesini amaçlıyor. Forum bu İslamî mezhepler ve inanışlar arasında barış içerisinde ortak yaşam modelini de amaç ve hedefini de akıl ve mantığa başvurarak, fevrî tepkilerden ve aşırı taassuptan kaçınarak; festivalin uğruna düzenlendiği hatıranın sahibi Hz. İmam Ali’yi (O'na selâm olsun) örnek alarak uygulamaya geçirmeyi planlamaktadır.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu üyesi ve Mukaddes Türbe Genel Sekreteri Müsteşârı Hacı Talal el-Bîr düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “İslamî fırkalar arasında vahdet ve kaynaşma konusu son derece önemli hususlardan biri sayılmaktadır. Çünkü Müslümanların birbiri arasında ihtilafa ve tefrikaya düşmesinin en büyük sonuçlarından biri de sözlerinin dağılması ve güçlerinin gitmesidir. Allah-u Teâlâ bunu Kur’ân-i Kerîm’de zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: “Allah'a ve elçisine itaat edin, çekişmeyin; yoksa gevşersiniz de gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46, Kadri Çelik Meali) Bu yüzden festivalin hazırlık komitesi; Irak’ın tecrübesini, Iraklıların nasıl mezhepçi fitnenin ateşini söndürmek için çalıştıklarını ve bu fitnenin karşısında bir dağ gibi dikilerek Irak’a zarar vermeye kalkan tüm planları nasıl bozduklarını aktarmak için yeni bir etkinlik olarak (bu forumu) düzenlemeyi ve bunu (festivalin etkinlik) programının bir parçası kılmayı düşündü.”

“Forum Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başladı. Akabinde Mukaddes Türbeler heyetleriyle ve Hindistan ulemâsıyla forumda bulunan (konuklar) tanıtıldı. Forumun en ön plana çıkan yönü ulemânın çeşitliliğiydi. Muhtelif mezheplere mensup din adamları ve entellektüellerden oluşan geniş çaplı bir katılım vardı. Hepsi sundukları tezlerinin ve düşüncelerinde barış içerisinde ortak yaşam ve ortak değerler üzerinde yoğunlaşılmasının gerekliliği ön plandaydı.”

“Irak’tan Allâme Seyyid Muhammed Hilû forumun ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Seyid Hilû konuşmasında da toplumun bir arada barış içerisinde yaşaması konusunun çoğu kişinin hakkında endişe ettiği bir düşünce haline geldiğini, bizlerin de Müslüman olarak, İslamî kültürün bir esası ve Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) önemli ilkelerinden biri olması hasebiyle buna ihtiyacımız olduğunu ve farklı düşünceye ya da görüşe sahip olduğumuz halde nasıl bir arada yaşayabileceğimiz konusunda Müminlerin Emîri’nde (O'na selâm olsun) bize güzel bir örnek olduğunu, söyledi.”

“Foruma katılanlar forum sonucunda bir dizi hususta görüş birliğine vardı:

  • 1- Ortak değerler üzerine yoğunlaşmak
  • 2- Mezhep savaşını ve ırkçılığı tüm şekil ve halleriyle terk etmek
  • 3- Tüm sorunların çözümünde Allah-u Teâlâ’nın kitabına, Peygamberi’nin xasa sünnetine ve Ehlibeyt’e (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) müracaat etmek
  • 4- Başkasını galeyana getiren tüm meseleleri bırakmak
  • 5- Mümkün olan tüm araçlarla aşırıcılığa ve aşırıcı düşünceye karşı savaşmak”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: