Hintli Milletvekîli: “Fıkhî farklılıklarımız; parçalanıp dağılmamız ve hem İslam’ın, hem de insanlığın düşmanlarına kolay lokma olmamıza sebep olmamalıdır.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen ve 22 – 25 Nisan 2016 tarihleri arasında devam edecek olan IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali kapsamında düzenlenen bir etkinliğin de muhtelif İslami mezheplerden geniş çaplı bir ulema kitlesinin katılımına sahne olan Müslümanların Birliği Forumu olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştık. Forumda Hindistan milletvekili olan ve geçmişte azınlıklara bakanlık da yapmış olan K. R. Rahman da söz aldı. Sayın Rahman şunları söyledi: “Pâk mekânlar olan Irak Mukaddes Türbeleri’nin şemsiyesi altında bunun gibi bir foruma katılmak benim için mutluluk verici. Irak Mukaddes Türbelerinin Iraklılar arasında birliğin ve barış içerisinde ortak yaşamın (tesis edilmesinde) güçlü ve sarsılmaz bir rolü olmuştur. İslam bize insanî İslamî önderliğin yolunu vermiştir ve bunu da Hz. Resûl-u Âzam (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Kur’ân-i Kerîm aracılığıyla en geniş hatlarıyla beyan etmiştir. Eğer Müslümanlar arasında birlikte yaşam ve birlik olsun istiyorsak bunlara uymalı ve bunları gündelik hayatımızda pratiğe dökmeliyiz.”

“Bizler; fırkalara dağılmış halde ve hiçbir faydası olmayıp üstünde ihtilafa düşülmesini hak etmeyen çok sayıda cüzî konuda ihtilafa düşmuş iken topluma liderlik yapamayız. Ortak yönlerimiz bu küçük meselelerden daha büyüktür.”

“Şu anda var olan çatışmalar, yaşanan bölünmelerin sonucudur. Bizler Allah’a hamdolsun; Hindistan’daki (dini ve mezhebi) çeşitliliğe rağmen (böyle bir) sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü atalarımızdan inancı ne olursa olsun başkaları ile bir arada yaşanılabileceğini ve nasıl yaşanabileceğini öğrendik. Şu anda bu birliği sarsmaya çalışan bir dış güç var. Biz Sünnî ve Şîî Müslümanlarız. Aramızda fıkhî farklılıklar var. Bunlar her zaman var olmuştur. Bu farklılıklar; bizim parçalanıp dağılmamıza ve İslam’ın da, insanlığın da düşmanlarına kolay lokma olmamıza sebep olmamlıdır. Bu kabul edilemezdir, reddedilen bir şeydir ve çok çirkindir.”

“. İhtilaflar ve bölünmeler Hz. Resûl’ün (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) zamanından beridir var. İhtilaf aile içerisinde bile olur. Ama buna rağmen aile birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile olarak kalır. Ama bir güç onu suistimal etmeye kalkıyorsaa - ki bunu da şu an İslamî mezheplerimizde görmekteyiz – ve eğer barış ve güven içerisinde yaşamayı istiyorlarsa ortak yönler üzerine yoğunlaşmalılardır. Çünkü bunlar daha kapsayıcı ve daha geneldir.”

İslami inançlara mensup farklı kesimleri öz varlıklarını muhafaza ederek kendi içlerindeki ihtilaflı meselelerinde serbest ve ortak değerlerinde de birlik olacak şekilde birbirine yakınlaştırmayı hedefleyen Müslümanların Birliği Forumu; İslamî fırkaların birbirine düşmesinin önünü almak ve hiçbir fırkanın başka bir fırkaya karşı aşırı hassasiyet göstermemesi için herkesin birbirinin itikadını görüp öğrenmesini amaçlamak olup buu İslamî mezhepler ve inanışlar arasında barış içerisinde ortak yaşam modelini de; akıl ve mantığa başvurup fevrî tepkilerden ve aşırı taassuptan kaçınarak ve festivalin uğruna düzenlendiği hatıranın sahibi Hz. İmam Ali’yi (O'na selâm olsun) örnek alarak uygulamaya geçirmeyi planlamaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: