Seyyid Muhammed Hilû: “Radikallik kültürü ile ne barış içerisinde bir arada yaşayabiliriz, ne de birlik olabiliriz. Iraklılar tek bir halk ve birlik olduklarını ispat ederek yapılan planları boşa çıkarmıştır.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından Hindistan’ın Bengalor kentinde düzenlenen ve 22 – 25 Nisan 2016 tarihleri arasında devam edecek olan IV. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali kapsamında düzenlenen bir etkinliğin de muhtelif İslami mezheplerden geniş çaplı bir ulema kitlesinin katılımına sahne olan Müslümanların Birliği Forumu olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştık. Forumda konuşanlardan biri de Necef’in değerli ulemasından Seyyid Muhammed Hilû idi. Seyyid Hilû şunları söyledi: “Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu saygın foruma büyük ulemâdan oluşan seçkin bir kitle, Irak Mukaddes Türbeleri heyeti ve bu şehrin güzel yüzleri katılmaktadır. Toplumda birçoğunun artık üzerinde kafa yorduğu bir konuya işaret etmek istiyoruz: Toplumun barış içerisinde beraber yaşaması. Bu İslamî kültürün ve Hz. Resûl ile Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) önemli prensiplerinden biridir.”

“Eğer Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) siretini (yaşantısını) tarihi açıdan sunup ona muhalefet eden ve düşüncelerine itiraz edenlerle nasıl beraberce yaşadığını incelersek (bu araştırmanın) özetinden bu konuya dair tam teşekküllü bir program ortaya koyarız. Öyleyse bu Alevî bir konudur; bu inkar edilemez ve bundan yüz çevrilemez. İnanıyorum ki bu kültür Irak’ta (nesilden nesile) geçmiş ve köklere yerleşmiştir. Bir çeşitlilik var. Ancak hepsini bir şemsiye altında, İslam şemsiyesi altında toplamaya çalışan bir merceiyet de var. Büyük devletler (Irak’ın) kesimleri arasında bir boşluk oluşturmak için uğraşıp bu konuya kozlarını oynadılar. Ancak Iraklılar tecürbeleri ile bunun üstesinden gelmeyi ve bunu aşmayı başarıp tek bir halk olduklarını ispatladılar.”

“Kur’ân-i Kerîm kültürü barış içerisinde bir arada ve beraberce yaşam kültürü ise, Kur’ân-i Kerîm “Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım dileriz. Bizi sırât-ı mustâkîym’e hidayet eyle (dosdoğru yoluna ilet)” diye buyuruyor ise ve hem doğuda, hem batıda bazı devletler bizi fikrî açıdan bölüp parçalamaya çalışıyorsa; İslam ümmeti olarak bize yaraşanan beraberce yaşamak, herhangi bir aşırılık (radikallik) halinden uzaklaşmak, anlaşmazlıkları terk etmek ve bunlardan uzaklaşmaktır. Aşırılık kültürü ile ne beraberce yaşayabiliriz ne de kendi içimizde birlik olabiliriz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: