İsmailov: “Huseynî mektep sadece Müslümanlar için değil tüm beşeriyetin irşâd ve üstün hedefine erişebilmesi için tek yoldur…”

Sn. Fariz İsmailov
Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn, oğlu Hz. İmam Zeynelabidîn ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğumlarının yıldönümü münasebetiyle organize edilen ve bu yılki şiarı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun); hürriyetin şiarı ve şahadetin kandili” olan 12.Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali 10 Mayıs 2016 (2 Şaban 1437) Salı günü öğleden sonra düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Açılış töreninde konuşan konuklardan biri de Gürcistan Cumhuriyeti heyeti adına İslam Uygarlığı branşında öğretim üyesi olan Sn Fariz İsmailov’du. Sn. İsmailov konuşmasına İslam ümmetine Hz. Peygamber’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) torunu Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) doğumu münasebetiyle tebriklerini sunarak başladı:

“Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) o pek iyi huylu ağacın bir dalı ve Müslümanların nezdinde iki yüce şahsiyetin; Müminlerin Emîri Hz. Ali b. Ebi Talib (Onlar’a selâm olsun) ile Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehra’nın (Allah'ın salât-u selâmları üzerine olsun) oğludur. O pek iyi huylu ağacın meyvesi Kerbelâ’da en olgun hale gelmiştir. Bizler de halen şu zamanda dahi onun meyvelerinden besleniyoruz. Dünyamızda da ahretimizde de (bu meyveden beslenmeye) devam edeceğiz. Onun bereketi sadece belli bir kesim insan le kısıtlı değildir. Aksine Müslüman olsun ya da olmasın beşeriyetin tüm hür bireylerine ve özellikle de Huseynî izzetin ve kerametin (onurun) yolundan gidenler de onun bereketlerinden beslenmektedir.”

“Kerbelâ bir insanî düşünce mektebidir. Bu mektebin öyle bir özelliği var ki başka hiçbir düşünce ekolünde bunu bulamıyorsunuz. Bin dört yüzyıl önce Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) Kerbelâ’da öyle bir düşünce mektebi inşa etti ki; araştırmacılar halen şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü geri kalan tüm ekollerin aksine canlı olduğunu ve sürekli yenilendiğini görüyorlar. (Diğer düşünce ekollerinin) bir kısmının soyu tükendi, başka bir kısmı yok oluş yolunda ve bir başka kısmı da öyle saptıkça saptı, değiştikçe değişti ki kendi başına düzeltilip ıslah edilmeye muhtaç hale geldi. Oysa Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) mektebinin hala başkalarına yönelik ıslah edici ilhamın kaynağı olduğunu görüyoruz. Çünkü beşeriyet sürekli ıslah edilmeye muhtaçtır ve sürekli tekâmül (evrimleşme) halindedir. Huseynî mektep sadece Müslümanlar için değil tüm beşeriyetin irşâd ve üstün hedefine erişebilmesi için tek yoldur…”

“Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbelerindeki hazırlık komitelerindeki kardeşlerimize bize burada Hz.Ebu Abdullah İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) huzurunda konuşma yapma fırsatı verdikleri ve bu festivali düzenlemeye yönelik büyük emeklerinden ötürü teşekkür ediyor ve bu faaliyetleri sürdürmelerini temenni ediyorum.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: