Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) Kapısı’nın ön cephesi çalışmaları tamamlandı (Foto Haber)

Hz. İmam Hasan (AS) Kapısı
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin dikey genişleme projesinin birçok alt projeden oluştuğunu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yüzyıllardır Mukaddes Türbe’nin bir benzerine tanıklık etmediği bu dev proje kapsamındaki söz konusu alt projelerden biri de Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusuna (Sahn-ı Şerîf’e) açılan ana giriş kapılarının genişletilmesi projesidir. Bu proje ile kapılar eskilerine nazaran kat kat daha genişledi ve her bir kapı kendine özgü estetik İslami motiflerle süslendi. Artık kapılar Mukaddes Türbe içerisine çok daha fazla ziyaretçi ve Huseynî alayın girmesine olanak sağlıyor.

Cephe işleri tamamlanan kapılardan biri de Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) Kapısı. Bu kapı Mukaddes Türbe’nin en önemli kapılarından biri sayılıyor. Çünkü bu kapı doğruca Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na bakıyor. Aynı zamanda da Aşûra ve Erbain matemlerinde Huseynî matem alaylarının giriş yaptığı kapı da yine bu kapı. Bu yüzden de kapıya “Matem Alaylarının Giriş Kapısı” da deniyor.

Projeyi gerçekleştiren şirket olan Ard-ul Kudüs Genel Müteahhitlik Şirketi Genel Müdürü Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Ana Kapıları; bizim tarafımızdan ve Mukaddes Türbe’nin Mühendislik Projeleri Bölümü’nün gözetiminde gerçekleştirilen Hz. Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın dikey genişlemesi projesi kapsamındaki projelerden biridir. Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) Kapısı tasarım açısından özel önem verdiğimiz kapılardan biridir. Zira (işin) uygulama (yönü) diğer kapıların tümünde aynıdır.Kapının avlusundaki tüm detaylarda son derece harika renklere sahip, çok zarif ve birbiriyle renk açısından uyumlu desenlerin yer aldığı damarlı çiniler kullanıldı. Kapının kapladığı alan 130 metrekareyi buluyor. (Kapı, büyüklüğü) ile uyumlu yüksek bir irtifaya sahip özel mukarnaslar ile süslü. Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn meydanına bakan ana cephe olması ona bu önemi ve alanı verdi.”

“Kapı bununla beraber abdest alma yerlerine sahip olup elektrik, aydınlatma, (hava) soğutma, uyarı, kontrol vb. Sahn-ı Şerîf’in ana sistemleri ile bağlantılı sistemler ile donatıldı. Üzerinde de iki şeffaf kubbe yer alıyor. Sağ ve sol taraflarında ise Mukaddes Türbe’nin eyvanlarına benzeyen altısı bir tarafta altısı da diğer tarafta olmak üzere 12 adet İslami yay bulunuyor. Kavislerin altında da en becerikli Iraklı hattatların eliyle yazılmış Kur’ân-i Kerîm kitabeleri yer alıyor. Kapı birbirinden farklı ölçü ve şekillere sahip olan ve diğer aydınlatma lambaları ve süslemeler ile tam bir sanat tablosuna dönüşen avizelerle donatıldı. Kapının üst bölümünde de “Esselâmu Aleyke Yebne Emîr-il Muminîn/Selâm olsun Sana ey Müminlerin Emîri’nin oğlu!” yazılıdır.”

Bu proje Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin büyük önem verdiği projelerdendir. Gerek dışında yer alan Kur’ân-i Kerîm kitabesi, yayları vb detay ve estetik dokunuşları, gerekse de diğer kapılar ile ya da Mukaddes Ziyaretgâh’ın diğer bölümleri ile uyumu açısından tam bir sanat şaheseri olan projedir. Mukaddes Türbe’nin kadim mimari kimliğinin üst düzey imar ve inşaat teknikleri ile buluşma noktası olan proje Mukaddes Türbe’nin merkezi sistemine bağlı yangın söndürme, uyarı ve kamera sistemleri ile donatılmış olup yapımında dünyaca tanınmış tedarikçilerden en üst kalitede malzemeler ithal edilmiş ve Kur’ân-i Kerîm kitabesi Irak’ın en becerikli hattatlarının elleriyle yazılmıştır. Projede bunun yanı sıra birçok özel teknik ve sanatsal detay daha bulunmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: