Ramazan ayının on ikinci günü: “Kardeşlik günü”

Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Medîne’ye ulaştıktan sonra İslam Devletini inşa etmeye başladı. Yaptırdığı mescidin ibadet ve düşünsel boyutunun yanı sıra liderlik platformu ve devletin inşa edilmesinin merkezi oluşu boyutu da vardı. Efendimiz (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ardından toplumsal altyapıyı güçlendirmeye yöneldi. Rivayetlerde (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Medîne’ye yerleşmesi ve işlerin rayına oturması sonrası Medîne’de yaşayan tüm tarafları ve hicret eden Müslümanları kapsayan bir planı uygulamaya koydu. Bu da onların arasındaki sevgiyi ve işbirliğini güçlendirmek içindi.

Hicretin ilk yılında mubarek Ramazan ayının on ikinci gününde Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) muhacirler ile ensârı birbirine kardeş yaptı. Rivayetlerde belirtildiği üzere: Ebu Bekir ile Harice b. Zeyd’i, Ömer ile Atban b. Malik’i, Muaz b. Cebel ile Ebî Zer el-Gıfârî’yi, Huzeyfe b. Yemân ile Ammar b. Yâsir’i, Musab b. Umeyr ile Ebu Eyyub el-Ensarî’yi ve Selmân ile Ebu Derdâ’yı birbirine kardeş yapmıştı.



Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ashâbını birbirine kardeş yaptıktan sonra Hz. Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gözleri dolu bir halde geldi ve şöyle dedi: “Ya Resûlallah ashâbını birbirine kardeş yapıp beni bıraktın mı?” (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bunun üzerine şöyle buyurdu: “Seni kendim için bıraktım. Sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim. Eğer biri seni anarsa ona “Ben Allah’ın kulu ve Resûlü’nün kardeşiyim” de. Senden sonra her kim bunu iddia ederse yalancıdır. Beni hak ile gönderene andolsun ki ben seni ancak kendime (kardeş yapmak) için geciktirdim. Senin bana yakınlığın Harun’un Musa’ya olan yakınlığı (gibidir); ancak benden sonra Peygamber yoktur. Sen kardeşimsin ve vârisimsin”



Kardeşlik projesi Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) davet ettiği en güçlü İslami siyasi projelerden biridir. Nitekim Kur’ân-i Kerîm de bunu teşvik etmiş ve ancak edatı ile vurgulayarak şöyle buyurmuştur: “Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurat 10)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: