جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام برای نهمین سال پیاپی در شهر حله برگزار شد.

برنامه سالانه جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام از سوی حرمین مطهرحسینی وعباسی در شهر حله عراق برگزارشد. این جشن برای نهمین سال متوالی از سوی حرمین مطهر حسینی وعباسی در این شهر و در محل مقام رد الشمس برگزار گردید.

این جشنواره از روز 14 لغایت 16 رمضان درمقام رد الشمس در شهر حله برگزار و شاهد برپائی برنامه های متنوع فکری و فرهنگی خواهد بود. از جمله برنامه های این جشنواره می توان به برنامه های شعرخوانی، برافراشتن پرچم امام حسن علیه السلام، برپائی محافل قرآنی و محافل شب شعر و همچنین جلسات علمی با مباحث دانشگاهی و حوزوی با محوریت امام حسن مجتبی علیه السلام و زندگی ایشان و نقش فعال آن حضرت پس از حیات پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام اشاره نمود.

این جشنواره همچنین شاهد سخنرانی شخصیتهای دینی وفرهنگی از داخل و خارج استان بابل و مدیران شهری خواهد بود.

لازم به ذکر است شهر حله یکی از شهرهای عراق و از توابع استان بابل به شمار می رود. این شهر به دستور صدقة بن منصور امیر امارت بنی مزید در سال 1101 میلادی مطابق با 494 هـ.ق در 100 کیلومتری شهر بغداد و 60 کیلومتری شهر نجف ساخته شد و اکنون یکی از شهرهای تاریخی مهم عراق به شمار می رود.

تاریخ تمدن این شهربه تمدن بابل و "جنائن معلقه" یکی از عجایب هفتگانه بعنوان یکی ازقدیمی ترین تمدن های بشری گره خورده است . جنائن المعلقه را نبوخذ نصر بنا نهاد و منشور حمورابی را مردم این منطقه برای اولین بار تدوین نموده و قوانین بشری خود را بر روی آن نگاشتند.
پس از ساخته شده شهرحله، مردم در جستجوی غذا و امنیت به این شهر روی آوردند و حاکمان عباسی این شهر را به عنوان یکی از اجزای حکومت خود به کشور خود ملحق نمودند. در دوره ای که حاکمان عباسی تحت سلطه حکومت سلجوقیان بودند، دهها بلکه صدها تن از مفکران آن زمان با کتابخانه های خود برای اقامت به این شهر مهاجرت نمودند. اندیشمندان و عالمان زیادی از جای جای عالم به این شهر در رفت و آمد بودند و بواسطه حضور ایشان پیشرفتهای علمی و ادبی زیادی در این شهر محقق گردید که به ظهور نهضت فکری حله در قرن هفتم و هشتم هجری و رشد و ارتقای سطح آگاهی شهروندان بعنوان برخی از نتایج آن می توان اشاره نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: