500 هزار مهر کربلا، هدیه آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام به آستان قدس رضوی

خلیل هنون رئیس قسمت امور پشتیبانی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام از اهدای 500 هزار مهر کربلا به آستان قدس رضوی خبرداد.

خلیل هنون رئیس قسمت پشتیبانی حرم مطهر عباسی در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل از تحویل 200 هزار مهر کربلا از مجموع 500 هزار مهر اهدائی حرم مطهر عباسی به آستان قدس رضوی خبر داد.

این مهرها پس از آنکه آستان قدس رضوی تصمیم به تعویض مهر های نماز موجود در حرم مطهر رضوی با مهرهای کربلا نمود از سوی تولیت شرعی حرم مطهر عباسی به حرم مطهر رضوی اهدا گردید.

از سوی دیگر معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی به دستور تولیت آستان قدس رضوی برای تعویض مهره ای حرم مطهر رضوی با مهر کربلا اشاره نمود و گفت: آستان قدس رضوی متعاقب دستور تولیت محترم از حرم مطهر عباسی برای تامین مهر های مورد نیاز درخواست کمک نمود که پس از بررسی های انجام شده تصمیم به خرید 500 هزار مهر گرفته شد اما تولیت شرعی آستان مقدس عباسی دستور فرمودند تا این تعداد مهر از سوی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به حرم مطهر رضوی اهدا گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: