Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârlarının Fıtr Bayramı ziyaretçilerini karşılamak için yaptığı hazırlıklar

Uluslararası El-Kefîl Ağı kadrosu olarak mubarek Fıtr (Ramazan) Bayramı münasebetiyle Allah’tan (Azze ve Celle) amellerinizi en hayırlı şekilde kabul buyurmasını, Irak’ı müdafaa eden ve Irak’ta da dünyada da terörizme kurban giden şehitlere merhamet eylemesini ve yaralananlara da acil şifalar ihsan eylemesini niyaz ederiz.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bölümlerinin mubarek Fıtr (Ramazan) Bayramı boyunca Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne gelen ziyaretçileri karşılamak için yaptığı en belirgin hazırlıklara değineceğiz.

Diyanet İşleri Bölümü ile başlıyoruz: Hayatın her alanı ile ilgili bazen küçük bazen de büyük ilgisi olan bu bölümün özellikle de ziyaretçilerin yoğun bir şekilde geldiği bu münasebetlerde görevleri artmaktadır. Bunların başında ziyaretçilere bayramı ve bayram günlerini nasıl Allah-u Teâlâ’nın itaatinde değerlendireceklerini öğretmek, bazı şüphelere cevap vermek ve bayram ile ilgili bazı yanlış geleneklere dikkat çekmek geliyor. Bölüm bünyesindeki değerli ulema tarafından yapılan bu bilinçlendirme hizmeti hem Mukaddes Ziyaretgâh’ın ana avlusunun (Sahn-ı Şerîf’in) muhtelif yerlerinden hem de bölüme ait şerî istiftaat yerinden gerçekleştiriliyor.

Hizmet İşleri Bölümüne gelince; bölüm bünyesindeki tüm şube ve birimlerle bayram gibi özel münasebetlerin hazırlığını gerçekleştirir. Mukaddes Türbedeki hizmet ile ilgili işlerin çoğu bu bölümün sorumluluğu altındadır. Ziyaretçilerin dinlenip ibadetlerini edebilmesi için Mukaddes Türbe’nin surunun kuşattığı bölge ile Beynel- Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı bölgesini çok sayıda halı ile donatıp hazırlar. Aynı şekilde Mukaddes Türbe’nin dikey genişlemesi projesi kapsamında dinlenme yerleri hazırlar. Bunun yanı sıra engelli ziyaretçiler için gelen ziyaretçi sayısı ile orantılı miktarda arabalar hazırlar. Mukaddes Türbe mensupları her yıl daha da gelişen tecrübelerinin sonucunda artık ziyaret esnasında bile bölgede temizlik yapabiliyor. Mukaddes mekânın kutsiyetini ve güzelliğini korumak amacıyla düzenli ve devamlı bir şekilde yapılan bu hizmet için özel amaçlı araçlar kullanılıyor. Ziyaretçilerinin ayakkabılarını (keşvânlık) ve eşyalarını emanet bıraktığı yerlerden de bölüm çalışanlarının sorumlu olduğunu unutmayalım. Bölüm mensupları gelen ziyaretçi sayısı ile orantılı olarak yeni emanet ve ayakkabı birimleri açıp ziyaretçilerin hizmetine sokuyor.

Düzeni Koruma Bölümü: Mukaddes Türbe’nin en önemli bölümlerinden biri olan bu bölüm; ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanması ve hem canlarının hem de mallarının korunmasından sorumlu bölüm olduğu için Mukaddes Türbe’nin en önemli bölümlerinden biridir. Özellikle de Irak’ın zorlu bir aşamadan geçtiği bu günlerde özel bir öneme sahip olan bu bölümün bir önemli görevi de – Allah göstermesin – Mukaddes Türbe’yi çevreleyen bölgede herhangi bir güvenlik boşluğu yaşanmasına fırsat vermemektir. Bölümün işini zor kılan bir diğer unsur da ziyaretçilerin güvenliğini ziyaretin maneviyatına etki etmeden ve endişeye sebebiyet vermeden görevlerini yerine getirmek zorunda oluşlarıdır. Mesela bayram süresince üç gün boyunca ziyaretçiler akın ettiğinden bayram boyunca bölümün görevi sıradan günlere nazaran çok daha zordur. Ancak bölüm mensuplarının birikmiş tecrübeleri ve profesyonel temellere dayalı güvenlik planlarının uygulamaya konması vesilesiyle Allah’a hamdolsun en az on yıldır ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlandı.

Bölüm mensupları psikolojik ve bedensel açıdan iyi bir şekilde hazırlanmakta olup harcayacakları fiziksel eforu karşılayabilecek kondisyonu koruyabilmeleri için spor eğitimine tabi tutulmaktadır. Bölüm bünyesinde ortamdan haberdar olmak ve herhangi bir acil duruma anında müdahele edebilmek için sürekli devriye gezen ekipler bulunmaktadır. Şüpheli bir şekilde toplanan bazı grupları tanıyabilmek için de Mukaddes Türbe yüksek bir güvenlik bilincine sahip bir ekip sürekli bu konuyu takip etmektedir. Bunların dışında görevleri genel adaba aykırı olan ve bölgenin kutsiyetine zarar veren durumları takip etmek olan bölüm mensupları da vardır.

Mukaddes Türbe’de ziyaretçi hareketinin yoğun olduğu zamanlarda özellikle kapılarda yaşanan izdiham ve boğulmalara müdahele edip ziyaretçilerin hareket akışını kolaylaştırmak ve Mukaddes Türbe’nin ana girişlerinde yer alan bagaj kontrol cihazları bölüm mensuplarının sorumluluğundadır.

Harem-i Şerîf’in Korunması Bölümü ise; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Harem-i Şerîf bölümünün parfümler ve tütsü gibi güzel kokularla süslenmesi, halıların hazırlanması ve ziyaretçi hareketi akışının düzenlenmesi gibi birçok göreve sahiptir. Kulağa her ne kadar zor gelmese de binlerce müminin cemaat namazı kılmak için Mukaddes Türbe’ye geldiği göz önüne alırsa bölümün vazifesinin güçlüğü daha net anlaşılacaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: