Mukaddes Hz. Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) Kültür Festivali duyurusu

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü bu yıl 9-10 Şevval 1437 (14-15 Temmuz 2016) tarihleri arasında II. Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) Kültür Festivali’ni düzenleyeceğini ilan etti.

Bu yılki şiarı “Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) hakkı konuşan ve doğruyu söyleyen” olan festival ile ilgili olarak Organizasyon komitesi üyesi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Başkan Yardımcısı Seyyid Akîl Yasirî Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu.

Festivalin uğruna düzenlendiği şahsiyetin yani Hz. İmam Muhammed Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) adına uygun bir festival olması için organizasyon komitesi ve bazı yardımcı komitelerin festivaldeki organizasyon mekanizmasını belirlemek için birçok defa toplandığını belirten Yasirî; komitenin sırtında ağır bir yük olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Çünkü Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) Ümeyyeoğullarının tağut yöneticileri tarafından İslam ümmetinin içine ekilen akaid ve fikrî sapkınlıklara karşı güvence olagelmiştir. Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) eskiden beri Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yolunun temel direklerinden ve tüm dünyaya hakiki Muhammedî İslam’ın hatlarını çizen hayır İmamları’ndan biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.”

“Bu festivalin hedeflerinin bir parçası da; her Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostuna Ümmetin tutunursa asla sapmayacağı o nurlardan her birinin özelliklerini tanımasını mümkün kılacak mesajlar ulaştırmaktır.”

“Organizasyon komitesinin yükümlülüklerinin bir parçası da tüm konferanslarını denetlemek, konferansa özel kararları almak ve yan komitelerin çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve idare etmektir. (Organizasyon komitesinden) birçok komite türemektedir.”

Yasirî ardından komitelerin adlarını ve görevlerini sıraladı. Organizasyon komitesinin bünyesindeki bu komitelerin adları sırasıyla şöyle: İdari ve Malî Komite, Medya Komitesi, Bilim Komitesi, Danışmanlık Komitesi ve Koordinasyon ve Takip Komitesi.

Festival hakkında daha fazla bilgi için haber arşivimizinden geçen yıl ilki düzenlenen organizasyon ile ilgili haberlerimize bakabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: