“Üslupbilimde Nehcul Belâga” projesindeki ilerleme hakkında bilgi alan Seyyid Safî’den yeni başlayan araştırma projesi için tebrik

Buluşmadan bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi bünyesindeki araştırmacılardan oluşan iki ekip ile buluştu. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı El-Amîd Araştırmalar Merkezi bünyesindeki ilk ekip; “Üslupbilimde Nehc-ul Belâga” projesinden sorumlu ekipti. Buluşmada El-Amîd Merkezi’ndeki Araştırma Projeleri Bölümü Başkanı Dr. Muştak Abbas Ma’n’ın önderlik ettiği ve Irak’ın muhtelif üniversitelerinden yirmi bir öğretim üyesinin katıldığı ve klasik üsluptan uzak özgün bir metodoloji benimseyen proje hakkında Seyyid Safî’ye özet bilgi verilerek projenin hedefleri, gayeleri, projenin gerçekleştirilmesine sevk eden sebepler anlatıldı.

Dr. Ma’n şöyle devam etti: “Bu proje objektif sonuçlar üzerine inşa edilip bilimsel olarak derlenmiş yeni bir girişim olup subjektif değildir ve duygusal ya da yandaş eğilimden yola çıkmamaktadır. Bu da uzman bir çalışma ekibi tarafından dünyaca kabul görmüş ve birçok aşamaya bölünmüş olan bir mekanizma üzerine kuruludur. (Proje) içerisinde Müminlerin Emîri Hz. Ali b. Ebi Talib’in (Onlar’a selâm olsun) ölümsüz yolculuğuna dalmaya çalıştık ”

“Bu çalışmamız esnasında özelde akademik toplum içerisinde takım çalışması ve genelde de ortak araştırma çalışmaları üretme ruhunu güdülemeye çalıştık. (Bu ruh) akademik ve bilişsel atmosferimizde şu anda neredeyse kayıp, geçmişte de (öyleydi). Böylee bu mubarek proje ve diğer projeler gelecekte bunun gibi çalışmaların başlangıç noktası olacak.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun); buluşmanın ikinci bölümünde gelecekte başlanması planlanan büyük projelerden biri olan“Kur’ân-i Kerîm lafızlarının tarihi ansiklopedisi” isimli proje için tebriklerini sundu. Mukaddes Türbe Genel Sekreteri Seyyid Muhammed Uşeykar’ın, Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Başkanı Seyyid Leys el-Musawî’nin (Başarıları daim olsun), Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi Başkanı ve bölüm başkanlarının katıldığı bölümde proje araştırmalarının yol haritası ele alındı. Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi Ansiklopediler ve Sözlükler Bölümü Başkanı Dr. Kerîm Huseyn Nasıh başkanlığında yürütülen projeye Irak’ın birçok üniversitesinden çok sayıda öğretim üyesi katılıyor.

Buluşma sonunda Mukaddes Türbe Şerî Mütevellîsi Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi üyelerini merkez bünyesindeki proje paketinin bir bölümünü temsil eden ve içinde bulunduğumuz dönemde İslam’a ve Müslümanlara hizmet eden modern araştırmalar konusunda sıkıntı yaşayan İslam kütüphanesine hizmet edebilecek olan bu projeleri tamamlamak için mümkün olan her türlü çabayı sergilemeye teşvik etti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: