با هدف تسهیل ورود زائران به حرم مطهر انجام شد : نصب صندوق های امانات در ورودی های حرم مطهر

آستان مقىس حضرت عباس عليه السلام با هىف تسهيل ورود زائران به صحن مطهر و سپردن امانات ایشان، اقدام به نصب صندوق های امانات در محوطه پیرامونی صحن مطهر نموده است.

این صندوق ها اضافه بر مراکز امانات در اطراف صحن مطهر تعبیه شده اند تا از تشکیل صف های طولانی انتظار در حد امکان جلوگیری نمایند.

صندوق های نصب شده به عنوان بخشی از خدمات پیش بینی شده در طرح توسعه حرم مطهر و در راستای خدمت رسانی به زائران و با هدف کم نمودن ازدحام جمعیت در مراکز امانات نصب گردیده اند. این صندوق ها در قالب جعبه های 20 تائی گنجایش مناسب برای وسائل همراه زائران را دارا هستند.

برای این صندوق ها کلیدهای منحصر بفردی با شماره پیش بینی شده تا دسترسی راحت زائران به این جعبه ها را پس از اتمام زیارت فراهم نماید.

زائران این اقدام حرم مطهر را ارزشمند توصیف نموده و خواستار افزایش تعداد این صندوق ها در اطراف حرم مطهر به منظور کاهش زمان انتظار زائران در صف های امانات شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: