مقام رد الشمس در استان بابِل عراق شاهد کرامت امام علی بن ابیطالب علیه السلام

مقام ردالشمس
رد الشمس و به زبان فارسی بازگشت خورشید یکی از کرامات امام علی بن ابیطالب علیه السلام است که در اخبار و روایات و اشعار شعرا به آن بسیار پرداخته شده است. این کرامت دو بار برای امام علی علیه السلام رخ داد که یکبار آن در زمان حیات پر برکت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود.

امام علی علیه السلام بهمراه سپاهیان خود در هنگام بازگشت از جنگ با خوارج در منطقه بابل با نهرفرات مواجه گردیده و تصمیم به عبور از آن گرفتند. بسیاری از اصحاب آن حضرت مشغول عبور دادن وسائل و اسب های خود شدند. امام علی علیه السلام بهمراه برخی از اصحاب نماز را به جای آوردند اما اصحاب همچنان مشغول جابجائی وسائل خود در دو سوی نهر فرات بودند که آفتاب غروب نموده و نماز بسیاری از اصحاب قضا گردید. دراین حال اصحاب درباره قضا شدن نماز و جاماندن از اقامه نماز به امامت امام علی علیه السلام به سخن پرداختند تا آنکه امام علیه السلام صحبت ایشان را شنیده از خداوند متعال خواست تا آفتاب را برگردانده و اصحاب نماز عصر را به جماعت و در وقت آن اقامه نمایند. این دعای امام علی علیه السلام مستجاب و خورشید به موقع عصر بازگشت و اصحاب نماز خود را بجای آوردند. پس از اقامه نماز، خورشید غروب نمود و مومنان و اصحاب به تسبیح و تهلیل و تکبیر پرداخته و خداوند را برای این نعمت بزرگ شکر نمودند.

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان به ابابصیر فرمودند: خورشید برای ایشان یک بار در مدینه و دوبار در نزد شما ( یعنی در عراق) بازگشت.

چنانچه در کتاب "فقهاء الفیحاء" آمده است مقام رد الشمس در شهر حله در مرکز استان بابل عراق واقع شده و این مکان قبل از اسلام نیز دارای قداست بوده است. نبوخذ نصر پادشاه بابل این مکان را برای تجلیل از خدای خورشید بنا نهاد تا در آن مراسم آئینی مردم برگزار شود و تقدیر الهی تا بدانجا رفت تا این مکان از مکانی برای تقدیس خورشید به مکانی برای تقدیس خالق خورشید مبدل گردد.

اکنون مقام رد الشمس در شهر حله عراق زیارتگاه مومنانی از عراق و کشورهای مختلف جهان از جمله پاکستان، هندوستان و ایران می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: