Müminlerin Emîri Hz.Ali b. Ebî Talib (Onlar’a selâm olsun) için güneşin birkaç defa geri dönmesi mucizesinin sırlarına dair…

Redd-uş Şems Makâmı
Allah-u Teâlâ’nın Müminlerin Emîri .Ali b. Ebî Talib (Onlar’a selâm olsun) için gösterdiği kerâmetlerden biri de Siyer alimlerinin naklettiği ve çok sayıda şiire de konu olan Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) için güneşin iki defa geri dönmüş olması olaylarıdır. Bunlardan biri Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hayatında ve bir diğeri Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden sonra gerçekleşmiştir.

Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadeti sonrası dönemde gerçekleşen şöyleydi: Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Haricîlerle savaş sonrası Babil’de Fırat nehrini aştı. Nehri aşarken Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dostları hayvanlarını ve eşyalarını karşıdan karşıya geçirmekle meşgul oldu. Bir kısmı Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile ikindi namazı kıldı. Ancak geri kalanlar geçmeye çalışırken güneş battı ve çoğu namazı kaçırdı. Hepsi karşıya geçince Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yanında toplandılar ve bu durumdan bahsettiler. (Allah'ın selâmı üzerine olsun) onları işitince Allah-u Teâlâ’dan tüm dostları hep birlikte arkasında ikindi namazını kılabilsin diye güneşi geri döndürmesi için dua etti. Allah-u Teâlâ da duasını kabûl buyurup güneşi geri döndü. Güneş tam ikindi vakti olduğu gibi ufukta durdu. Topluluk namazını kılıp selâmını verince güneş gerisin geriye döndü. Onlar da çokça La ilahe illallah deyip tesbîh zikirlerini okudular, istiğfar ettiler ve Allah-u Teâlâ’ya onlara gösterdiği nimet için hamdettiler. Bu kerâmetin haberi dört bir yana ulaştı ve halk arasında yayıldı.

Ebu Basîr yoluyla Hz. İmam Bâkır’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) nakledilen uzunca bir rivayette şöyle geçmiştir: “…O’nun için bir kere bizde Medîne’de ve iki kere sizde Irak’ta (güneş) geri döndü…” (Allah'ın selâmı üzerine olsun) belki de Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ve Masum İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bildirdiği ve özellikle de O’nunla inatlaşanların gördüğü seferleri kastediyordu.Fukehâ-ul Feyhâ kitabının belirttiğine göre Irak’ın Babil eyaletindeki Hille şehrinde yer alan Redd-uş Şems (Güneşin geri dönüşü) Makâmı hem İslam’dan önce kutsaldı, hem İslam’dan sonra. Kitapta belirtildiğine göre Babil hükümdarı Nebuhadnessar Güneş Tanrısı Şemş’e saygı sunmak için ayinler yapılsın diye bu makamı yaptırmıştı. İlahi irade ise güneşin kutsandığı bu yerin Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile dönen güneşin ardından Yüce Allah’a ibadet edilen bir yer olmasını takdir buyurdu. Bu hadîseyi de ancak Peygamberlerin ayı yarması gibi mucizelerini ve evliyaların kerâmetlerini inkar edenler etmektedir. Redd-uş Şems makâmı ziyaret edilen mukaddes mekânlardan sayılmaktadır. Dünyanın dört bir yanından ve özellikle Pakistan, Hindistan ve İran’dan ziyaretçiler bu makâmda gerçekleşen kerâmetin hürmeti vesilesiyle Allah- u Teâlâ’ya yaklaşmak ve bereketinden yararlanmak amacıyla bu mubârek mekânı ziyaret etmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: