Uluslararası El-Amîd Dergisi’nin 18. Sayısı yayınlandı: “Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını yakınlaştırsın) ve intizar felsefesi”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Merkezi el-Amîd dergisinin on sekizinci sayısını yayınladı. “Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını yakınlaştırsın) ve intizar felsefesi” adlıı sayıda dokuzun Arapça ve biri de İngilizce dilinde olmak üzere on araştırma yer alıyor. Araştırmaların hepsi Masum İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahsiyeti, büyük gaybetinin (gizlenmesinin) gerçekleşmesine iten sebepler ve taraftarlarının O’nu beklemesinin felsefesi üzerinde duruyor.

El-Amîd Dergisi Yayın Kurulu üyesi Dr. Ahmed Subeyh el-Kâbî dergi içeriği hakkında bilgi verdi.

Derginin on sekizinci sayısının ilk araştırmasının Mukaddes Kerbelâ Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Hasan Abdulganiyy el-Esedî’nin intizar (bekleyiş) üzerine Kur’ân’dan deliller ortaya koyan çalışması olduğunu belirten el-Kabî; araştırmacının intizarı Kur’ân-i Kerîm’de belirtilen bir ilahi sünnet ve bir hakikat olduğunu, bu bekleyişin bir fethi bekleyiş olduğunu, bu fethin de insanların çok büyük kitleler halinde İslam’a girmesini sağlayan bir hadise olduğunu, bunun neticesinde de İslam’ın tamamen hükmedeceğini belirttiğini söyledi. El-Kâbî araştırmacının çalışmasında insanların bu bekleyişi gerçekleştirmeyip gerçekleştirmeme konusunda özgür olduğunu, başka fırkaların geçmişteki ameller üzerine kalmayı seçtiklerini, intizarın itikadî bir duruş olduğunu, Allah-u Teâlâ’nın iradesinin Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) tarafında olduğunu ve bu sünnetin (bekleyişin) geçmiş ümmetlerde de olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Dr. El-Kâbî ikinci araştırmanın Kerbelâ Üniversitesi Beşerî Bilimler Eğitimi Fakültesi’nden Dr. İyad AbdulHuseyn Seyhûd ve Araştırmacı Ahmed Fazıl Hassun el-Mesûdî’nin “Hüccet İbn-i Hasan (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını yakınlaştırsın); şaşkınlık zamanı örneğinde intizar felsefesi” isimli çalışması olduğunu söyledi. Dr. El-Kâbî’nin belirttiğine göre çalışmada araştırmacı Allah’ın yeryüzündeki Hücceti, Masum İmamlar’ın On İkincisi’nin (Allah-u Teâlâ müşerref çıkışını yakınlaştırsın) şahsiyetini beyan edip hanif İslam dininde ataları ve Ceddi Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sahip olduğuna benzer büyüklükte bir rolü olduğunu, ancak insanlar için O’nu diğer İmamlar’dan (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ayıran ve ön plana çıkaran olayın gaybeti olduğunu ve bunun da ayırt eden bir olay olması sebebiyle bazı insanların bu olaya icabet etmemesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor.”

El-Amîd Dergisi yayın ve danışma kurulları insani bilimlerde uzmanlık sahibi muhterem üstatları değerli çalışmalarını ve bilimsel ürünlerini yayınlamaya davet etmiş olup bilimsel çalışmasını ve düşünsel emeğinin ürünlerini yayınlamayı arzulayan her ciddi ve çalışkan araştırmacıya yardımcı olmayı vaad etmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: