Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi; araştırmacı ve okurların hizmetine sunulmuş zengin kültür ve düşünce yuvası…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi rafları zengin kültürel çeşitliliği ile göz dolduruyor. Din, bilim, kültür vb muhtelif alanlarda birbirinden farklı ve seçkin elli bin yazma eserin yer aldığı Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi; ilim ve marifet edinmek isteyen ve kütüphanedeki zengin kaynaklardan faydalanmak isteyen araştırmacıların işini kolaylaştırmak için çeşitli bölüm ve raflarda organize bir şekilde dizgilenmiştir.

Kütüphanedeki Ödünç Alma Birimi Sorumlusu Abdulhamîd Abdurrızâ Kütüphanedeki mekanizma ve araştırma yapmak isteyen öğrenci ya da araştırmacılara bilgi vermek adına Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamada bulunarak şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi koridorlarında büyük kıymete sahip ve hatta bazen de nadir (olarak nitelenen) yüklü miktarlarda kitaplar barındırıyor. Bunların bir kısmı tefsir, Kur’ân ilimleri ve Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) Sîreti, hadis vb gibi İslami (kitaplardır). Bu kitaplar her iki Taifedendir (Şii ve Sünnî kaynaklarıdır). Diğer bir bölüm de tıp, mühendislik, hukuk vb. muhtelif ilimlere yönelik (kitaplardan oluşmaktadır). Burada büyük miktarda kitaplar toplanmıştır. Bu ilk seviyede satın alma yoluyla olmuştur. Yerel ve uluslararası kitap fuarlarına katılıp o fuarlarda hazır bulunarak (gerçekleşmiştir). Buna ek olarak bazı müellifler (yazarlar) ve araştırmacılardan hediyeler (gelmiş); bazı büyük şeyhlerin (toplumun ileri gelenlerinin) ve ulemanın varisleri de kendi özel kütüphanelerinden bağışlarda bulunmuşlardır.”

“Kütüphanede araştırmacıya ve okura önem gösterilmekte; araştırma ve okuma için uygun bir atmosfer temin edilmekte ve (araştırmacı ya da okurun) ihtiyaç duyduğu tüm kitap ve kaynaklar tedarik edilmektedir. Kitaplar raflı ahşap kafeslere dağıtılmış olup bu kafeslerin sayısı 208’dir. Bunlar da konularına göre bablara ayrılmış ve bu yapılırken kitapların parçaları ile baskı boyutu göz önüne alınmış, her kitabın yan tarafına özel numaralı (etiketi) yapıştırılmış ve bu numaralar araştırmacıya ya da okura kütüphanede zaman kazandırmak için kitaplar hakkındaki diğer bilgiler ile birlikte okuma salonundaki bilgisayarlara girilmektedir. Kütüphanedeki kitapların sayısının 50000’i aşkın olması sebebiyle bu çalışma gerçekten zorunludur.”

“Okuma salonu okurların oturabilmesi için çok sayıda masa ve özel koltuklar barındırmakta olup (okurlar) için uygun bir atmosfer sağlanmıştır. Bunun yanı sıra araştırmacılara araştırmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları (inceleme amaçlı) alabilmeleri için çalışan uzman bir kadro bulunuyor. Kitaplar ve kaynaklar (dini açıdan) vakıf (olarak nitelendiğinden) ve kütüphane dışına götürmek üzere ödünç alma imkanı bulunmadığından kütüphane araştırmacıların daha büyük ölçüde istifade edebilmesini gerçekleştirmek için kopya (eserin kopyasını verme hizmeti) sunmuştur.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kütüphanesi bugün modernitesi ve din, tarih, bilim, kültür vb. muhtelif alanlarda zengin bir çeşitliliği bünyesinde barındırması sebebiyle Irak’ta gerek dini gerekse de akademik araştırma yapmak isteyen araştırmacı, öğretim görevlisi ve üstatların önemli duraklarından biri haline gelmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: