برگزاری دوره های مختلف قرآنی از سوی آموزشکده قرآن الکفیل – شاخه لندن در چند شهر بریتانیا

آموزشکده قرآن الکفیل – شاخه لندن وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام دوره های قرآنی متعددی در شهر های مختلف بریتانیا برگزار نموده است.

این دوره های آموزشی، آموزش احکام تلاوت، وقف و ابتدا و تفسیر قرآن بر حسب روایات مختلف را شامل می گردد. این دوره ها تحت نظر و اشراف استاد سید حیدر الموسوی یکی از اساتید آموزشکده قرآن الکفیل شاخه لندن برگزار گردیده و تنی چند از نخبگان قرآنی آن کشور را شامل گردیده است.

شرکت کنندگان در این کلاسها از برگزاری این دوره های آموزشی که نقش بسزائی در بیداری و ایجاد فرهنگ قرآنی بین مردم دارد تقدیر و تشکر نموده و آنرا در افزایش معلومات قرآنی خود مهم توصیف نمودند.

لازم به ذکر است هدف از تاسیس دفتر نمایندگی آموزشکده الکفیل در لندن تقدیم خدمات علمی در زمینه آموزش علوم قرآنی مطابق با روش اهل بیت علیهم السلام می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: