İslam âlemindeki Mukaddes Türbeler Genel Sekreterleri ve Mütevellîleri mukaddes mekânlar arası ortak işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat anlaşması imzaladı

Anlaşma imzalanırken
Allah’ın Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hanedânından olmalarını takdir buyurduğu On iki Pâk İmam’ın sekizincisi Hz. İmam Rızâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumu hatırası münasebetiyle İran Cumhuriyeti’nin Meşhed kentinde düzenlenen I. İslâm Alemindeki Mukaddes Türbeler Konferansı düzenlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Konferans kapsamında Irak, İran ve Suriye’de bulunan Mukaddes Türbelerin Genel Sekreterleri ve Mütevellîleri ortak işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu mutabakat anlaşması “…İyilikte ve takvada yardımlaşın…” (Maide 2) ve “Onların işleri, aralarında danışma iledir…” (Şûra 38) ilahi buyruklarını yerine getirmek, dünyada kâmil insanı üreten Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mektebinin öğretilerini uygulayabilmek ve Şii dünyasındaki Mukaddes Türbeler ile Müşerref Mezârları arasında işbirliği ve dayanışma oluşturmak amacıyla imzalanmakta olup mutabakatta gerçek Muhammedî İslam’ı temsil eden Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mektebinin öğretilerinin propagandasının yapılması konusunda ortak çalışmanın zorunluğu vurgulanmıştır. Söz konusu mutabakatta bunun yanı sıra Mukaddes mekânlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak işbirliği ve çalışmaların sağlam ve sabit bir irade güdülerek genişletilmesi ve İslam uygarlığının ortak mirasının korunmasına vurguda bulunuldu.

Mutabakat anlaşması Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşıklarına yönelik kültürel, sosyal ve hizmet programları düzenlemek suretiyle Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) maarifini yaymaya hizmet etmeyi ve Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşıkları ile ziyaretçilerine ziyaret edebilmeleri için uygun şartlar hazırlamayı hedeflemektedir.

Mutabakat anlaşmasının maddeleri:

  • 1- Kur’ân-i Kerîm maarifi ile Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) maarifini yaşayarak İslam uygarlığını üreten Kur’ân öğretilerini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir Kur’ânî strateji takip etmek
  • 2- İslam âleminin geleceğinin kadrosunu hazırlamak için İslamî uygarlık terbiyesi vermek. Mümin, basiretli ve düşünen bir nesil yetiştirmek.
  • 3- Fikrî tehlikeler ve kültürel saldırılara karşı mücadele. Bu alanda karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunmak.
  • 4- İslam uygarlığının mirasını yaşatmayı hedefleyen bilim ve araştırma alışverişlerini geliştirmek, bu doğrultuda muhtelif kesimlerin sorduğu soruları yanıtlamak ve bunun için modern teknolojilerden yardım almak.
  • 5- Mukaddes Türbeler’in bölgede ve dünyadaki manevî yerini tanıtmaya yönelik Mukaddes Türbeler arası geniş çaplı dayanışma sağlanması.
  • 6- İlgili alanların tümünde ve ziyaretçilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik koordinasyon ve karşılıklı tecrübe alışverişi.Mutabakata imza atan tüm üyeler bu maddeleri uygulamak ve gerçeğe dönüştürmek için sonuna kadar çaba harcayacaklarını taahhüt etmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: