Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü tarafından düzenlenen VI. Yaz Kur’ân Kursları’nın kapanış törenine ev sahipliği yaptı

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusu (Sahn-ı Şerîf) 17 Ağustos 2016 (13 Zilkâde 1437) Çarşamba günü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü tarafından düzenlenen yaz Kur’ân kurslarının kapanış törenine ev sahipliği yaptı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Kur’ân-i Kerîm kültürünü ve Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) öğretilerini Irak toplumunun muhtelif kesimleri ve özellikle de öğrencileri arasında yaymayı hedefleyen kurslara on binden fazla öğrenci katıldı.törende Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) ve birçok din adamı ile entellektüelin yanı sıra mezun öğrencilerden ve velîlerinden oluşan kalabalık bir kitle de hazır bulunduğu tören; kurstan mezun olan öğrencilerden birinin Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başladı.Ardından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü Müdürü Şeyh Cevâd Nasrawî bir konuşma yaptı. Konuşmada şunlar yer aldı: “Yaz Kur’ân Kursları Projesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’ndeki önemli ve temel projelerdendir. (Bu proje) Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ve en başta da Sn. Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından büyük (ölçüde) önemsenmekte olup taşıdığı bu mubarek nesil için sağlıklı terbiye ve onların güzel nefislerini işlemesi sebebiyle Mukaddes Türbe’nin etkinlikleri arasında öncelikli olanlardan olması sağlanmıştır. Proje Kur’ân-i Kerîm hafızlığı, sürekli karşılaşılan fıkhî meselelerin (işlendiği) fıkıh (dersleri), genel hatlarıyyla Usûl-u Dîn ve İslâm’ın rükünleri (gibi) akait dersleri ile mekârim-ul ahlâk (üstün ahlak) dersleri gibi çok sayıda dersi bünyesinde barındırmaktadır. Tüm öğrencilerin doğru bir biçimde namaz kılmayı ve tam bir şekilde abdest, gusül ve teyemmüm (öğrettiğimiz) dersler; üstünde özellikle durduğumuz derslerdendi. Çocuklarımıza onlar bu mubarek yaşta iken (öğrenmiş oldukları bilgiler) onlara afiyet (ve bereket) olsun!”“Bu kurslara bu yıl Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Zarîh-i Şerîfi’nin yapımı ile uğurlanmak amacıyla “Nûr halkaları” adı verildi.”(“Halka” öğretimin görüntüsü ile ilgili bir deyimdir. Kurslarda bir ilim havzası geleneği olarak ders olduğu zaman öğretmen ve öğrenciler halka şeklinde oturur ve ders o şekilde yapılır. Editör)Ardından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi adına Mukaddes Türbe’nin Diyanet İşleri Bölümü’nden Seyyid Adnân Celôhân el-Musawî bir konuşma yaptı. Seyyid el-Musawî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Allah-u Teâlâ Kur’ân-i Kerîm’i Hz. Peygamberimiz Muhammed’e (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) indirmiş ve Kur’ân’ı O’nunla ve O’nun pek Pâk Pek güzel (ve pek güzel kokan) Ehlibeyti ile korumuştur. İşte bugün de Kur’ân’ın koruyucularındadn biri olan Ebu Abdullah Hz. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sancağının altındayız. Aşûra günü Kur’ân O’nun başında taşınmıştır, Kur’ân’ı O yaymıştır ve o toplulukla (Kur’ân ile) konuşmuştur. O Kur’ân-i Kerîm’in hâmili (taşıyıcıs) ve Allah’ın hüccetidir. Bizler Kur’ân’ı savunan ve pek mubarek pek şerefli organlarını bu uğurda feda eden bu yüce kahramanın (can verdiği yerde) evinin önündeyiz. Allah katındaki din İslam’dır ve Kur’ân da o dinin anayasasıdır.Aşûra günü Hz.Ebulfazl Abbas’ı (Allah'ın salât-u selâmları üzerine olsun) durduramamıştır; aksine Kur’ân’ın taşınması, yayılması ve kalması için Allah-u Teâlâ’nın dileyinceye dek (bugün de dahil) devam etmiştir (varlığını sürdürmüştür). Böylece O da; en başta en büyükleri Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) olmak üzere O’nun çalışkan hizmetkârlarını görevlendirmiştir. (Seyyid Safî) de – O’na teşekkür ederiz – Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’ndeki faziletli üstatlardan oluşan erlere bu güzel tohumları bu güzel diyarda; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Sahn-ı Şerîfi’nde atmaları talimatını vermiştir.”Ardından Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün etkinliklerini ve kursların başarısı için sarf ettiği büyük emekleri sergilemek amacıyla Enstitü’nü geçen yaz düzenlediği Kur’ân-i Kerîm kurslarına dair bir belgesel film gösterimi yapıldı. Arından Enstitü tarafından düzenlenen milli proje “Emîr-ul Kurrâ Proje” bünyesindeki öğrenciler tarafından koro halinde Kur’ân-i Kerîm tilaveti gerçekleştirildi.Ardından kurs mezunları adına mezun öğrencilerden biri olan Ali Müslim bir konuşma yaptı. Ali Müslim’in bu kursları gerçekleştirmesi ve bu uğurda sarf ettikleri büyük emeklerden ötürü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ve Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’ne teşekkür ettiği konuşmanın ardından kurs mezunu öğrencilerden oluşan ilahi korosu ilahiler okudu. Tören Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa eden kahraman güvenlik güçleri ve Haşd-i Şabî (Halk seferberliği) şehitlerinin ruhuna mubarek Fâtiha Sûresi okunmasının ardından sona erdi.Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü çok sayıda Kur’ân-i Kerîm mahfili ve ziyafetinin yanı sıra her yıl Irak’ın muhtelif eyaletlerindeki tüm şubelerinde Kur’ân-i Kerîm öğretimi ve hafızlığına yönelik yaz kursları organize etmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: