Planlama ve Kişisel Gelişim Bölümü’nden El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar (Engelliler) Enstitüsü kadrosuna “Sınıf yönetiminde onur gözeten disiplin” konulu kurs

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Planlama ve Kişisel Gelişim Bölümü El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar (Engelliler) Enstitüsü kadrosuna başarılı ve öğrencilerin onurunu zedelemeden disiplinli bir şekilde sınıf yönetimi gerçekleştirmeye yönelik kurs düzenledi. Enstitü bünyesindeki kadronun sınıf yönetimine dair deneyim ve kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen kursa Enstitüde çalışan 15 eğitmen katıldı.

Uluslararası El-Kefîl Ağı Kanada’daki yetkin bir Akademi’den bu konuda sertifika sahibi olan kurs eğitmeni Suudi Arabistanlı Fevziye Ali’nden kurs hakkında bilgi aldı:

“Sınıf yönetiminde disiplin kursu; sınıf içerisinde gerçekleşen (olaylarda) öğretmenlere öğrencilere karşı nasıl davranacağını açıklaması sebebiyle önemli kurslardan sayılmakta olup ortam düzenleme mekanizması, sınıf temellerini inşa etme ve ders vaktini yönetme ile ders çizelgesinin düzenlenip organize edilmesi ( konularına dair dersleri kapsamaktadır). Ayrıca öğrencilerin dersten bıkma ya da rahatsız olma hissi yaşamaması için oyunlarda ve yönetim stillerinde araçların nasıl kullanılacağı ve eğitim deneyimlerinin yönetimine dair (dersler de öğretilmektedir). Kurs ayrıca sınıf yönetimi sanatını ve bazı öğrencilerin davranışlarından doğan birtakım problemleri psikoloğa ya da okul idaresine başvurmadan nasıl çözüleceğini işlemektedir. Bu öğrettiğimiz bilgiler doğru yolda ilerlememizi ve genel olarak çocuklara, özellikle de zekâ geriliği sıkıntısı yaşamalarından ötürü öğrenme açısından yavaş olan özel ihtiyaçlı (engelli) çocuklara karşı nasıl davranacağımızı bilmemizi sağlamaktadır.”

“Bu kurs her gün beş saatlik eğitimlerden oluşmak üzere on beş gün boyunca devam etmektedir. Gerçekten de katılımcılardan gelecekte inşa’Allah uygulamak üzere önemli bilgiler öğrenmeye yönelik büyük (ve olumlu) tepkiler ile karşılaştık.”

El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü özel ihtiyaçlı çocukların öğrenim, davranış ve kişisel gelişime yönelik becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim kursları ve uzmanlık programları düzenlemektedir. El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü engelli çocukların yaşadıkları sıkıntıların onları toplumdan uzak tutmaması için onlar topluma uyum sağlamasına ve hayattaki rollerini elde edebilmesine yardımcı olmak amacıyla sosyal, eğitimsel ve teknik becerilerini geliştirmesine yönelik özel eğitim veren bir kuruluştur.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Planlama ve Kişisel Gelişim Bölümü El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar (Engelliler) Enstitüsü kadrosuna başarılı ve öğrencilerin onurunu zedelemeden disiplinli bir şekilde sınıf yönetimi gerçekleştirmeye yönelik kurs düzenledi. Enstitü bünyesindeki kadronun sınıf yönetimine dair deneyim ve kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen kursa Enstitüde çalışan 15 eğitmen katıldı.

Uluslararası El-Kefîl Ağı Kanada’daki yetkin bir Akademi’den bu konuda sertifika sahibi olan kurs eğitmeni Suudi Arabistanlı Fevziye Ali’nden kurs hakkında bilgi aldı:

“Sınıf yönetiminde disiplin kursu; sınıf içerisinde gerçekleşen (olaylarda) öğretmenlere öğrencilere karşı nasıl davranacağını açıklaması sebebiyle önemli kurslardan sayılmakta olup ortam düzenleme mekanizması, sınıf temellerini inşa etme ve ders vaktini yönetme ile ders çizelgesinin düzenlenip organize edilmesi ( konularına dair dersleri kapsamaktadır). Ayrıca öğrencilerin dersten bıkma ya da rahatsız olma hissi yaşamaması için oyunlarda ve yönetim stillerinde araçların nasıl kullanılacağı ve eğitim deneyimlerinin yönetimine dair (dersler de öğretilmektedir). Kurs ayrıca sınıf yönetimi sanatını ve bazı öğrencilerin davranışlarından doğan birtakım problemleri psikoloğa ya da okul idaresine başvurmadan nasıl çözüleceğini işlemektedir. Bu öğrettiğimiz bilgiler doğru yolda ilerlememizi ve genel olarak çocuklara, özellikle de zekâ geriliği sıkıntısı yaşamalarından ötürü öğrenme açısından yavaş olan özel ihtiyaçlı (engelli) çocuklara karşı nasıl davranacağımızı bilmemizi sağlamaktadır.”

“Bu kurs her gün beş saatlik eğitimlerden oluşmak üzere on beş gün boyunca devam etmektedir. Gerçekten de katılımcılardan gelecekte inşa’Allah uygulamak üzere önemli bilgiler öğrenmeye yönelik büyük (ve olumlu) tepkiler ile karşılaştık.”

El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü özel ihtiyaçlı çocukların öğrenim, davranış ve kişisel gelişime yönelik becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim kursları ve uzmanlık programları düzenlemektedir. El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü engelli çocukların yaşadıkları sıkıntıların onları toplumdan uzak tutmaması için onlar topluma uyum sağlamasına ve hayattaki rollerini elde edebilmesine yardımcı olmak amacıyla sosyal, eğitimsel ve teknik becerilerini geliştirmesine yönelik özel eğitim veren bir kuruluştur.

rünleri ile ön plana çıkan bu fabrika; Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin yerli üretimi desteklemeyi ve dışarıdan ithali azaltmayı hedefleyen planı kapsamındaki projelerdendir.

Uluslararası El-Kefîl Ağı El-Kefîl Maden Suyu Fabrikası’nın çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi almak için Fabrika Müdürü Haydar Abdulgaffar Kâzım’dan bilgi aldı:

“Bildiğiniz gibi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi sürekli ziyaretçilere ve saygıdeğer vatandaşlara en üstün hizmeti sunmaya sürekli özen göstermekte olup bu çerçevede bir dizi önemli projeyi tamamlamıştır. Bunlardan biri de modern yöntemlerle inşa edilen su arıtma ve tatlılaştırma (içilebilir hale getirme) fabrikasıdır. Modern yollarla, tasarımından kullanılan makinelerine ve araçlarına kadar en gelişmiş teknolojilerle ve bu alanda uzun bir geçmişe sahip şirketler aracılığıla inşa edilen (bu fabrikada) El-Kefîl Yatırım firması üretim hatlarına başladı. (Tüm bu çalışmalar) Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’nün doğrudan gözetimi altında (gerçekleştirilmiştir).”

“Fabrikada kullanılan sular kuyulardan (elde edilen) sulardır. Çünkü insan bedeni için yararlı minerallere sahiptirler. Akan sularda ozon ve morötesi ışınlar ile karıştığında kanserojen madde meydana getiren klor maddesi bulunduğundan su bir dizi aşama ile arıtılmaktadır. (Bu arıtma) çekilmiş suların arındırılması ile başlamakta, ardından dibe çökme (işleminin gerçekleşmesi için) depolara taşınmakta, odan sonra da sulardaki yabancı maddelerin filtrelenmesi aşamasına geçilmektedir. Ardından bir kez daha depolara taşınıp ardından sulardaki kokunun arındırılması aşamasına geçilmektedir. Bu işlem de kömür aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Son olarak sularda yer alan tuzların emilebilmesi için membrinlerden (özel tuz arıtma cihazları) geçirilmek üzere özel tankerlere taşınmaktadır. Akabinde sular ozon gazı ve morötesi ışınlarla dezenfekte edilip içilebilir su haline getirilebilmektedir.”

Dolum süreci ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Suların arındırılması bittikten sonra dolum sürecine geçiliyor. (Bu süreç) dünyaca tanınmış sağlam cihazlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. (Cihazlarda) havada bulunan bakterileri öldürmeye yardımcı filtreler bulunuyor. Bu da (bakterilerin) dezenfekte edilmiş sulara karışmaması için (yapılıyor).”

“Aynı şekilde bardaklara dolup yapılması ve alüminyumdan yapılmış kaplar ile kapatılması öncesinde de son bir dezenfektasyon yapılıyor. Bu aşamalar bittikten sonra ürünün yerel piyasaya pazarlanması gerçekleştiriliyor. Üretim miktar yaklaşık 25 bin ila 30 bin sandık olup her bir sandıkta 30 paket yer almaktadır.”

“Farklı hacimlerde paketler üretiliyor. Bunlardan biri küçük bardaklar. Aynı şekilde 7 litrelik ve 19 litrelik tek kullanımlık ürünler de (üretilmektedir). El-Kefîl Su Fabrikası bardakların üretiminde de kullanılan büyük kaliteye sahip ve dolum için özel olan karton hammaddeye dayanmakta olup (bu malzeme) geri dönüşüme tabi tutulmuş değildir. Tüm bu aşamalar aralarında standardizasyon ve kalite kontrol (kurumunun) ve sağlık bakanlığının da yer aldığı hükümet taraflarınca sertifikalara tabi olup yapılan laboratuar testleri sounucunda suların dünya çapında kabul edilen insan sağlığı için güvenli ve içilebilir olma standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu da ürüne duyulan güveni inşa etmiştir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: