Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri: Huseynî kıyam uydurma ahlâkî teorilerin rotasını düzeltmek için gelmiştir

Bu konferans Huseynî Kıyam’ın kavramlarını ve ilkelerini yerli yerine oturtmak için gerçekçi bir başlangıçtır. Çünkü Huseynî Kıyam çoğu uydurma olan ahlâkî teorilerin rotasını düzeltmek için gelmiş ve ahlâki bir teori ortaya atmak, bunun için bir eser yazmak ya da ahlâkî bir teori inşa etmek isteyen herkes için aydınlık meşalesi olmuştur. Bu yüzden de Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) yolu çağlar boyunca yenilenen bir yoldur.”Bu sözler Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Seyyid Muhammed Uşeykar’ın (Başarısı daim olsun) Uluslararası Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferansı açılış törenindeki konuşmasından. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi’nin Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, İranlı Kerbelâ Üniversitesi ve İranlı Akademik Beşerî Bilimlerde Araştırmalar ve Kitap Telifi Kurumu (SEMENT) ile koordine olarak düzenlediği organizasyonun 25 Ağustos 2016 (21 Zilkâde 1437) günü yapılan açılışı Mukaddes Türbe’ya bağlı Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferansı’nda yapıldı.Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) adına açılış töreninde konuşma yapan Seyyid Uşeykar ayrıca şunları söyledi:“Bugün hürriyet aşıklarının kıblesinin misafirhanesinde, Taff’ın duru kaynağında buluşuyor ve bununla İslam’ın ilkelerine ve gerçek yoluna susamış kalpleri yaşatmak istiyoruz. Bu konferans Huseynî devrimin ilke ve kavramlarını derinlere işlemenin gerçek bir start noktası olsun (olmasını temenni ediyoruz). Çünkü (Huseynî devrim) çoğu yönden sahte olan ahlâki teorilerin (yön verdiği) gidişatı düzeltmek için gelmiş ve ahlâki bir teori ortaya atmak, bunun için bir eser yazmak ya da ahlâkî bir teori inşa etmek isteyen herkes için bir aydınlık meşalesi olmuştur. Bu yüzden de Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) yolu çağlar boyunca yenilenen bir yoldur. Bu dava halen günümüze dek bağışlarda bulunmaya, güç, azim ve kudret vermeye devam etmektedir. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) işi Kur’ân-i Kerîm’in işidir. (Kur’ân-i Kerîm’in) içeriği de sadece indiği çağa özel değildir. Aksine her çağda yenilenir ve her çağda başka davaları çözer. O diridir, yenilenir. Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) rivayetlerinde geçtiği gibi o güneş ve ay gibidir.“Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) “Kur’ân-ı Nâtık”tır. (Konuşan Kur’ân’dır). Davası ve hareketi O’nun Dedesi’nden (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) aldığı ahlâkını ihata etmeyi arzulayanlar için saf bir kaynaktır. Akıl ölçütleri ve hükümleri temel alınarak (gerçekleşen) hak mucize yorumlandığında Huseynî bağışların ve Rabbanî yardımların sahip olduğu kutsiyet açıkça (görülmektedir). Ancak ilahi ilim akıllarımızın sınırlı olması sebebiyle bizim kapsayabilmemizden büyüktür. Çünkü sınırlı olan Mutlak Olan’ı; ancak (ilahi) mesajlar, Peygamberlik (öğretileri), iman ve teslimiyet ile idrak edebilir. Bu yüzden basit bir miktarla dahi olsa Huseynî kıyamın üstün ideallerini açıklamaya ortak olmayı üzerimize bir farz (ve görev) olarak gördük. Bu sebeple bu gün“İnsanî tekâmülün (evrimin) meşalesi; Huseynî Kıyam” sloganı ve “Huseynî kıyamda üstün idealler ve değerler ile insanın inşa edilmesine etkileri” başlığı altında uluslararası bir bilimsel konferansta toplanmaktayız. Bu konferans; dini ve özellikle de Huseynî kütüphaneyi zenginleştirmek üzere dünya halkları ile ve özellikle de araştırmacılarla ve akademisyenler ile ilişki ufuklarını güçlendirmek için ortaya çıkmıştır. Böylece onlar (araştırmacı ve akademisyenler) Huseynî davayı tanıtma, onu açıklama ve muhtelif bilim toplumları arasında düşünsel yakınlaştırmaya çağıran hayırlı davetçiler olacaklardır. Bunun yanı sıra muhtelif marifet alanlarında pencereler açarak perspektifleri yaklaştıracaklardır.Sözlerimizin sonunda Yüce Yaradan’dan (Azze ve Celle) bizleri ve sizleri Ölümsüz Huseynî İnsanî devrimin değerlerine hizmet etmeye muvaffak kılmasını niyaz ederiz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: