I. Uluslararası Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferansı kapsamındaki ilk araştırma oturumu düzenlendi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi’nin Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, İranlı Kerbelâ Üniversitesi ve İranlı Akademik Beşerî Bilimlerde Araştırmalar ve Kitap Telifi Kurumu (SEMENT) ile koordine olarak düzenlediği organizasyon başladı. Bu yılki sloganı “İnsanî tekâmülün (evrimin) meşalesi; Huseynî Kıyam” sloganı olan organizasyonun açılışının ardından ilk araştırma oturumu düzenlendi.

Irak içinden ve dışından birçok araştırmacı ve akademisyenin katılımına sahne olan oturumun ilk araştırması İran’dan Şeyh Dr. Ahmed Ahmedî’nin “Kaybolmayan hakikat güneşi” isimli çalışmasıydı. Dr. Ahmedî çalışmasında Nübüvvet Hânedânı Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) tüm dünyayı aydınlatan bir meşale ve nur olduğunu ve gerek ilk gerekse de son düşmanlarının asla onların nurunu söndüremediğini anlattı.

Oturumun ikinci araştırması ise Bahreyn Krallığı’ndan Dr. Cafer Muhammed Eyyub’un “Huseynî kıyam ışığında liderlik ve ona yardımcı olmak” isimli çalışmasıydı. Dr. Eyyub çaalışmasında reform ve devrim sürecinde esas olanın gerçek şerî liderlik olduğunu, bu liderliğin de asla zillete boyun eğmeyeceğini ve hiçbir zaman da (yönetmiş olmak için) yönetmeyi hedeflemeyeceğini anlattı.

Ardından Iraklı araştırmacı Dr. Meysem Mehdî el-Hemâmî “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) kıyamında otoritenin barışçıl bir biçimde el değiştirmesi” başlıklı çalışmasını paylaştı. Araştırmacı çalışmasında Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) kıyamına dair yeni bir okuma ortaya koyan Dr. Hemâmî; sunduğu tarihi metinler ve güvenilir belgelerden oluşan argümanlarla Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) kıyamının gerek doğuş, gerek hazırlanışı, gerekse de uzantısı olduğu kaynak bakımından sağlıklı bir devrim olduğunun altını çizdi.

Oturumun son araştırmacı İranlı araştırmacı Dr. Muhammed Cevâd Ebilkasımî “Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kıyamı ve insanların zorbalıktan ve kölelikten kurtarılması” isimli çalışması oldu. Dr. Ebilkasımî adına Seyyid Cevâd Veraî tarafından okunan çalışmada Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıyamının Ümeyyeoğulları’ndan koruyan bir kalkan oluşu ve İslam tarihinin acı bir vakıası olan Emevî siyasetine karşı bir tepki olarak ortaya çıkışının üzerinde duruldu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: