Araştırmacıların gözünden Huseynî Kıyam’ın edebî boyutuna dair yenilikçi yaklaşımlar

Oturumdan bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde düzenlenen I. Uluslararası Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferansı etkinliklerinden biri de Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) devriminin edebi boyutunun incelendiği araştırma oturumu oldu.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferans Salonu’nda düzenlenen“Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıyamının edebi boyutu” başlıklı oturumda Irak üniversitelerinden on bir araştırmacı ile Tahran Üniversitesi’nden gelen konuk araştırmacı konu ile ilgili çalışmalarını paylaştı. Konferans organizatörlerinin bildirdiğine göre bu konu araştırmacılar için verimli bir zemin ve engin bir kaynak olarak görülüyor.

Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Kerim Nasıh ile Mustansiriyye Üniversitesi’nden Dr. Musa Habıt Abbud’un başkanlık ettiği oturumda sırasıyla şu çalışmalar paylaşıldı:

Tahran Üniversitesi’nden Dr. Mesud Fikrî’nin “Huseynî devrimin ahlakî boyutu” adlı araştırması.

Kufe Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Abbas Ali Fahham’ın “Huseynî konuşmalardaki özgecilik edebi” adlı araştırması.

Bağdat Üniversitesi’nden Dr. Haydar Abduzzehrâ El-Temîmî’nin “Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hutbelerinde Kur’ân metnine işaretler” isimli araştırması.

Bağdat Üniversitesi’nden Dr. Muhammed Kasım Luaybî’nin “Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun)nezdinde Kur’ân’dan istidlal (kanıt sunmak) ve (konuşmalarında) dini sistematiğin hakim oluşu” isimli araştırması.

Kûfe Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Fazilet Abbusi Muhsin el-Âmirî’nin “Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hutbelerinde argüman (hüccet) sunuştaki belâgat; bir müzakereci araştırma…” isimli araştırması.

Kerbelâ Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Kerime Numas el-Medenî’nin “Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sözlerindeki ironi üslubunun şiirselliği” isimli araştırması.

Necef-i Eşref’teki İslamî Üniversite’den Dr. Zehra el-Burkeavî’nin “Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) argüman (hüccet) sunma merdiveni” isimli araştırması.

Yard. Doç. Dr. Refel Hasan Taha’nın Araş. Gör. Zikreyât Talib Huseyn’in “Abdurrahman Eş-Şerkâvî’nin “Sârullah” tiyatrosu örneğinde Huseynî şiir tiyatrosundaki farklılığı…”

Hz. İmam Kâzım (O'na selâm olsun) Külliyesi (Üniversitesi’nden) Dr. Visâm Huseyn Casim’in “Zuheyr b. Kayn örneğinde Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) dostlarının nezdindeki daha üstün değerlere doğru yücelme yarışı… Yaşantısı ve duruşları üzerine analitik bir kültür araştırması” isimli çalışması

Bağdat Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Zeyneb Fazıl Ahmed ile Yard. Doç. Dr. Delal Halef İreybî’nin “Şair Alaeddin Eş-Şufheynî örneğinde Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayında) gurbet ve özlemin yüz hatları” isimli araştırması.

Kûfe Üniversitesi’nden Araş Gör. Hivâr Gazî İnad Selamî’nin “Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) konuşmasındaki Kur’ânî etki… Sanatsal bir araştırma” isimli araştırması.

Oturumun sonunda katılımcılar; klasik yöntemlerden uzak, yeni konular ve yenilikçi bir üslup ile ön plana çıkan araştırmalarla Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ölümsüz devrimine ışık tutulması için sarf ettiği emeklerden ötürü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne teşekkür edip duydukları minnettarlıkları ifade etti. Kendileri için bu katılımın tarihi bir katılım, büyük bir fırsat ve yüce bir şeref olduğunu belirten katılımcılar; organizasyona katılım sağlamış olabilmelerini Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sancaktarı Hz.Ebulfazl Abbas’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kendilerine verilmiş bir ödül olarak gördüklerini söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: