Zilhicce’nin ilk günü: Nurların evliliğinin yıldönümü

Nebevî hicretin ikinci yılında, işte bunun gibi bir günde; yani Zilhicce’nin ilk gününde Hâtem-ul Enbiya Hz. Resûlullah Efendimiz, kızı Hz. Fatıma Zehrâ ile Müminlerin Emîri Hz. Ali b. Ebi Talib’i (Allah-u Teâlâ Onlara ve Pâk Ehlibeyt’in diğer efradına salât eylesin) evlendirmiştir. İşte bu evliliğe “Zevâc-un-Nureyn/İki Nûr’un evliliği” denmektedir. Bu olay Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşıkları ve Onlar’ın izinden gidenlerin nezdinde büyük öneme sahiptir. Zira vahyin planladığı ilahî bir hadisedir; evlilikte gelin tarafı da damat tarafı da yüceliğin zirvesinde olan şahsiyetlerdir ve Masum İmamlar da bu mubarek evliliğin meyveleridir. Ayrıca Hz. İmam Ali’nin Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ Onlar’a ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât etsin) nezdindeki yerini gösteren bir kanıt niteliğindedir.

Seyyid el-Emîn “Mecâlis-i Seniyye” isimli kitapta özetle şöyle nakletmiştir: “Ali (O'na selâm olsun) Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) geldi. O sırada Ümmü Seleme’nin evindeydi. O’na selam verdi ve önüne oturdu. Bunun üzerine Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Bir ihtiyacın (işin) için mi geldin?” diye sordu. O (O'na selâm olsun) da: “Evet. Kızın Fatıma’yı (O'na selâm olsun) istemek için geldim. Beni O’nunla evlendirir misin?” dedi.

Ümmü Seleme şöyle diyor: Bunun üzerine Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) yüzünün sevinç ve mutlulukla parladığını gördüm. Ali’nin (O'na selâm olsun) yüzüne gülümsedi ve Fatıma’nın (O'na selâm olsun) olduğu (oda ya da haneye) girip O’na şöyle dedi: “Ali senin işinle ilgili bir şey zikretti. Ben de Rabbim’den seni yarattıklarının en hayırlısı ile evlendirmesini dilemiştim. Sen neyi (uygun) görüyorsun?” Bunun üzerine (Hz. Fatıma - O'na selâm olsun) sustu.

Bunun üzerine de Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dışarı çıktı ve “Allah-u Ekber, O’nun sukûtu ikrarıdır (onaylamasıdır)!” dedi.

Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Enes b. Malik’e Fatıma’nın Ali ile (Onlar’a selâm olsun) evlilik haberini duyurmak için sahabeleri toplamasını emretti. Toplandıkları zaman da (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) onlara şöyle dedi: “Allah-u Teâlâ Hatice kızı Fatıma’yı Ebu Talib oğlu Ali ile evlendirmemi emretmiştir.”

Sonra Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Hz. Ali’ye (O'na selâm olsun) Allah-u Teâlâ’nın O’nu Hz. Fatıma (O'na selâm olsun) ile dört yüz miskal gümüş (mehir) ile evlendirmesini emrettiğine dair haber ulaştırdı.

İşte böylece Allah-u Teâlâ, Hz. Resulullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) zürriyetinin Hz. Ali ile Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerleriine olsun) yoluyla devam etmesini irade buyurdu.Bu mubarek evliliğin meyvesi beş evlat oldu. Bunlardan İki Masum İmam Hz. Hasan-ı Muctebâ ve Hz. Huseyn Seyyiduş-Şuhedâ ile Haşimoğulları’nın Akîlesi (Hanımefendisi) Hz. Zeyneb-i Kubra ve Hz.Ümmü Kulsüm (Onlar’a selâm olsun) evliliğin ilk dokuz yılında Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hayatta iken dünyaya geldi. Son evlat ise Hz. Muhsin’dir (O'na selâm olsun). Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şahadetinden birkaç gün sonra münafıkların ve zalimlerin Sıddîka-yı Kubra Hz. Fatıma Zehrâ’ya (O'na selâm olsun) vurması ve O’nu kapı ile duvar arasında sıkıştırması sonucu ana karnında bir cenîn iken şehîd olmuştur.

Semâ (manevi âlemdeki) evlilikleri ile yeryüzündeki evlilikleri arasındaki süre de kırk gündür. Semavî evlilikte isteme tarafı Allah-u Teâlâ, kabul tarafı Cebrail olmuştur. Evlilik hutbesini Rahîl okumuş, Arş’ı taşıyanlar ile yetmiş bin melek de şahit olmuştur. Düğün de nisâr (sevinç için hediye saçan) yapan Cennetlerin Haznedârı Rıdvân ve saçılan hediyeler de (Cennete özgü) yakut ve inciler olmuştur. Evlilikte zifaf odasının başında ise Esma ya da Ümmü Eymen bulunuyordu.

Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’den (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) sonra gelen tüm Pâk İmamlar (Allah'ın selâmı hepsine olsun) bu pek mubarek evliliğin meyvesidir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: