Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi’nden yeni yayın: “Arapça ve İngilizce dillerinde tevessül”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşüğnce İşleri Bölümü’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezî “Arapça ve İngilizce dillerinde tevessül” isimli yeni eserini yayınladı. Araştırmacı Menar Kerîm Taî tarafından yazılan eserde İngilizce ve Arapça dillerinde tevessülden söz eden metinleri cümle bilgisi, anlambilimi ve kullanımı açısından derinlemesine bir şekilde araştırmayı hedefliyor. Çalışma El-Amîd Merkezi Akademik Tezler ve Makaleler Bölümü tarafından yayınlanan “Menârat” isimli serinin bir parçası.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklama yapan Uluslararası El-Amîd Merkezi üyesi Dr. Ali Kâzım el-Muslawî şunları söyledi: “Arapça ve İngilizce dillerinde tevessül: Bir karşılaştırmalı araştırma” kitabı; dikkat çekici konuları ile ön plana çıkan “Menârat” serisinin ilk eseri olup kitapta İngilizce ve Arapça dillerindeki tevessül yöntemleri arasındaki üslup benzerliği sergilenmektedir. Eser Kur’ân-i Kerîm, Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hadisleri ve Pâk İmamlar’dan (Allah'ın selâmı hepsine olsun) kalan mirastan alıntı yapılan mukaddes metinlerle donatılmış olup eserin ingilizce metinleri de İncil’deki muteber dualardan alınmıştır. İki dildeki belli bir üslup doğrultusunda yapılmış bir karşılaştırma; hiç kuşku yok ki okuma açısından haz verici ve sürükleyicidir.”

“Kitabın gerçekleştirmeye çalıştığı hedefler arasında; Arapça ve İngilizce dillerindeki cümle bilgisi, anlambilim ve kullanım kombinasyonlarını tanıtmak ve Arapça ve İngilizce dillerindeki dini metinlerde tevessülü ifade ederken ele alınan stratejileri derinlemesine incelemek yer alıyor.Araştırmacı şu tezlere dayanarak hedeflerini gerçekleştirmeyi uhdesine almıştır: “İngilizce ve Arapça dillerinde tevessül etmede iki temel unsur nida ve emirdir. Üstü kapalı tevessül her iki dilde de yaygın olan tevessüldür.” Bu tezi için de İngilizce ve Arapça dillerindeki tevessüle teorik bir analiz sergilemiştir. Aynı şekilde İngilizce İncil’den alınmış bazı metinler ile Arapça Kur’ân-i Kerîm ile Hz. Peygamber’in ve Pâk İmamlar’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dualarından alınan bazı metinlerin analizi yapılmıştır. Bunlara ek olarak da her iki dilde tevessül (kavramının) cümle bilgisi, anlambilim ve kullanım açısından kombinasyonları açıklanmıştır.”

Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi çeşitli biliş alanlarında farklı ve dikkat çekici çok sayıda araştırma ve teze destek sunmuş olup halkın geneline ve akademik topluma hizmet amacıyla bu eserleri basıp yayınlamaktadır. Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi bu kapsamda şu ana dek “Kunûz-ul Âl/Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hazineleri”, “Menarât/Işıldaklar”, “Silsile”, “Cuma Hutbeleri” ve El-Amîd Yıllığı gibi birçok seri yayınlamıştır. Çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için haber arşivimizden arama yapabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: